A felhasználó és a fogyasztás adatainak változása

A felhasználó személyében bekövetkezett változást a korábbi és az új felhasználó legkésőbb - kivéve a felhasználó elhalálozása esetén - a birtokátruházástól számított 15 napon belül kötelesek bejelenteni. A korábbi felhasználó ezen bejelentés keretében a közszolgáltatási szerződését is felmondja. A felmondás az új felhasználóval létrejött közszolgálati szerződés hatálybalépése napján hatályosul.

 A felhasználó elhalálozása esetén az örökös az elhalálozás tényét legkésőbb annak tudomására jutása napjától számított 60 napon belül köteles bejelenteni. A változást személyesen vagy írásban a "Változás-bejelentő felhasználó változásról" nyomtatvány kitöltésével és aláírásával intézhetik ügyfeleink.

 

A csatorna szolgáltatás igénybevételének megkezdését a szolgáltató részére - a vízmérőállás megjelölésével - a Csatornahasználat igénybevételéről dokumentumon írásban köteles bejelenteni a felhasználó.

 

Letölthető nyomtatvány
Változás-bejelentő felhasználó változásról - kitölthető letöltés 
Változás-bejelentő csatornahasználat igénybevételéről - kitölthető letöltés
Változás-bejelentő név vagy cím változásról - kitölthető letöltés

 

A fogyasztási szokások megváltozásával változhat a havi elfogyasztott vízmennyiség. Lehetőség van a havi átlagos szolgáltatási mennyiség változtatására, így elkerülhető a végszámla készítésekor jelentkező jelentős különbözet.

 

Letölthető nyomtatvány
Részszámla mennyiség változtatásáról

letöltés

Részszámla mennyiség változtatásáról - vízmérő felszerelés után

letöltés

 

Fizetési mód változását a felhasználó írásban kérheti irodánkban. Lakossági folyószámlás fizetési mód választása esetén a vevőszámot (előnullák nélkül) kell a pénzintézeti megbízáshoz megadni.

Minőség

Elérhetőség

Készítette: Feki Webstudio @ 2011 - honlap, weblap, kereső-optimalizálás