Projektek

KEHOP 2.1.7.

2021. február 16.

A kedvezményezettek nevei:

PANNON-VÍZ Regionális Önkormányzati Víziközmű-szolgáltató Zrt.

Soproni Vízmű Zrt.

AQUA SZOLGÁLTATÓ KFT.

Magyar Víziközmű Szövetség

 

a projekt címe:

 

A klímaváltozás hatása a vízbázis védelmére a PANNON-VÍZ Zrt., az AQUA Szolgáltató Kft. és a Soproni Vízmű Zrt. területén: szemléletformálás a lakosság körében

 

a szerződött támogatás összege: 117.399.727Ft

 

a támogatás mértéke (%-ban): 100%

 

a projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.12.31

 

a projekt azonosító száma: KEHOP-2.1.7-19-2019-00022

 

a projekt tartalmának bemutatása:

 

A KEHOP-2.1.7. keretében, „A víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos szemléletformálás” címmel, Magyarország Kormánya pályázati felhívást tett közzé. A felhívás forrását a Kohéziós Alap és Magyarország költségvetése, társfinanszírozásban biztosítja.

 

A projekt átfogó, általános célja összhangban az EU 2020 stratégiát támogatandó, Magyarország Partnerségi Megállapodásában foglaltakkal, az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a természeti erőforrások – ezen belül kiemelten az ivóvízkészlet – tudatos, fenntartható és takarékos használata, védelme; az erőforrás-felhasználás hatékonyságának előmozdítása, valamint a környezetvédelem. Ezen belül egyenlő figyelmet fordítunk a vízbázis védelem különböző aspektusaira; a szennyezések elkerülésére és a szennyvíztisztítás kérdéskörére annak érdekében, hogy a vízgazdálkodás komplex rendszerét be tudjuk mutatni.

A projekt során tervezett tevékenységeket a résztvevők részben közösen, részben egyénileg valósítják meg, igazodva a már több éve folytatott szemléletformálási hagyományaikhoz.

 

A megvalósítandó projekteket a következőkben ismertetjük:

 

Megvalósításért felelős: PANNON-VÍZ Regionális Önkormányzati Víziközmű-szolgáltató Zrt.

-      Óvodás és alsó tagozatos programok; Pannon-vizes bemutató nap, víztorony látogatás;  

-      Nyugdíjas klubbok számára vízbázisvédelemmel kapcsolatos figyelemfelkeltő előadások;

-      Állagmegóvási figyelemfelhívó akció;

-      Térségi témákra épített (opcionálisan online) fenntarthatósági tanulmányi felkészülés és tanulmányi verseny – víz témakörben;

-      Osztálykirándulások, telephely látogatások, iskola tematikus hetek;

-      Pályaorientációs nap;

-      Bemutatóhelyek kialakítása a Pannon-Víz leglátogatottabb telephelyein;

-      GYŐRKŐC FESZTIVÁL-on való megjelenés;

-      Rajzpályázat, fotópályázat, egyéb ötletpályázatok lebonyolítása;

 

Megvalósításért felelős: Soproni Vízmű Zrt.

-      Soproni Vízmű nyílt nap;

-      Ismeretterjesztő előadások és vetélkedők az iskolai tanulmányi programba illeszthetően a működési terület oktatási intézményében;

-      Térségi témákra épített (opcionálisan online) fenntarthatósági tanulmányi felkészülés és tanulmányi verseny – víz témakörben;

-      Soproni szennyvíztisztító telep bemutatása;

-      Részvétel a térségi rendezvényeken, vízbázisvédelemmel kapcsolatos ismeretek átadása gyerekeknek játékos formában;

-      Részvétel a VOLT fesztiválon, saját sátorral, melyben a vízbázisvédelem, a víziközmű szolgáltatás, a klímastratégia teljességét felölelő információk átadására kerül sor;

-      Rajzpályázat az óvodák és általános iskolák számára, Meseíró pályázat az általános iskolák számára, Fotópályázat általános iskolák, középiskolák és egyetemek számára, Kisfilm pályázat középiskolák és egyetemek számára

 

Megvalósításért felelős: AQUA SZOLGÁLTATÓ KFT.

-      AQUA Szolgáltató nyílt nap;

-      Mit tehetünk vizeink és környezetünk megóvása érdekében című előadások és vetélkedők;

-      Térségi témákra épített (opcionálisan online) fenntarthatósági tanulmányi felkészülés és tanulmányi verseny – víz témakörben;

-      Óvjuk vizeinket és környezetünket előadássorozat;

-      Rajz-, fotó-, vers és prózaíró pályázat

 

Megvalósításért felelős: Magyar Víziközmű Szövetség

-       Roadshow szervezése MaVíz részéről a konzorcium teljes területén;

-      Kiadványok készítése a témához illeszkedően;

-      Projekt aloldal létrehozása;

-      Média- és plakátkampány;

-      Kitelepülés a VOLT Fesztiválra

 

Bízunk abban, hogy a fenti tevékenységek megvalósulásával a felhasználók környezettudatos szemlélete és viselkedése formálódni fog. Reméljük, hogy a víziközmű szolgáltatók munkája és a csapvíz újra érték lesz és ezek által a tevékenységek által sikerül közösen egy lépést tennünk a klímaváltozás elleni harc küzdelmeiben.   

 

 

Tájékoztató a „Határon átnyúló vízellátás fejlesztés a Pannon-Fertő régióban” című projektről

2013. március 01.

Befejeződött a hegykői vízbázis felújítása

 

Az "Ausztria-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013" keretein belül megvalósuló "Aqua Bgld-Sopron" - Határon átnyúló vízellátás fejlesztés a Pannon-Fertő régióban - projekt az Európai Unió 4 millió eurós támogatásával valósul meg.

 

A pályázaton pályázóként Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Soproni Vízmű Zrt., a Wasserleitungsverband Nördliches Burgenland és a Wasserverband Mittleres Burgenland közösen indult.

 

A projekt fő célkitűzése, hogy a Pannon-Fertő térségben határon átnyúló vízellátás jöjjön létre azáltal, hogy összekapcsolódik az Észak-burgenlandi Vízközmű Társulás, a Soproni Vízmű Zrt. és a Közép-burgenlandi Vízközmű Szövetség hálózata. A három szolgáltató hálózatának összekötésével, kölcsönös vízátadást-vízátvételt megvalósítva a térség vízellátásának biztonsága tartósan növelhető, ennek köszönhetően a jövőben is kiváló minőségű és megfelelő mennyiségű ívóvíz áll a lakosság rendelkezésére.

 

A kútfúrási munkák a térségben végzett vízkutatásokat követően 2010-ben kezdődtek meg és 2011 végén egy hat hétig tartó próbaszivattyúzással zárultak. A korábbi regionális vízmű 24 db elavult műszaki állapotú kútja helyett 9 db víztermelő kút épült. A régi kutak közül 18 db eltömedékelésre, 6 db észlelőkúttá alakításra került.

Az újonnan létesített kutak korszerű kialakításának köszönhetően a 9 db kút kapacitása meghaladja a 24 db régi kút kapacitását.

A próbaszivattyúzás során végzett vizsgálatok szerint a vízbázisból kitermelhető vízmennyiség 18.000 m3/nap, amelynek egy része a vízminőség-vizsgálati eredmények szerint kezelésre szorul (vas-mangáneltávolítás).

 

A vízmennyiség és a vízminőség ismeretében a Hegykői vízműtelepen új vízkezelő mű tervezése indulhat meg.

A vízműtelep és a már megtervezett gépházak, víztároló medencék és távvezetékek megépítését követően a most elkészült kútcsoport lesz az egyik vízbázisa az országok közötti vízcserének, a regionális vízellátásnak.

Kapcsolódó dokumentumok

Minőség

Elérhetőség

Készítette: Feki Webstudio @ 2011 - honlap, weblap, kereső-optimalizálás

Ez a weboldal sütiket használ

Ezen a honlapon cookie-kat (sütiket) használunk, amelyek szükségesek a honlap megfelelő működéséhez. Elfogadja a cookie-k (sütik) használatát?
További információ

Széchenyi 2020