Részletfizetési kérelem

A felhasználó/elkülönített vízhasználó a számla esedékességének időpontját követő 15 naptári napon belül fizetési haladék megállapodás megkötése iránti kérelmet nyújthat be a Soproni Vízmű Zrt.-hez. A fenti időpont után beérkező részletfizetési kérelmek elbírálása a kérelemben szereplő indokok egyedi mérlegelése alapján történik.

 

A felhasználó/elkülönített vízhasználó legkésőbb a 2. felszólítás kézhezvételétől számított 15 naptári napon belül részletfizetési megállapodás megkötése iránti kérelmet nyújthat be a Soproni Vízmű Zrt.-hez.

 

A részletfizetés időtartamának meghatározása nem lehet kevesebb, mint az igénylést megelőző 12 hónapban számlázott fogyasztásából számított összeg, az alábbi részletezés szerint:

  • 2 havi átlagfogyasztás ellenértékét meg nem haladó tartozás esetén 2 hónap,
  • 2 havi átlagfogyasztás ellenértékét meghaladó, de 4 havi átlagfogyasztás ellenértékét el nem érő tartozás esetén 4 hónap,
  • 4 havi átlagfogyasztás ellenértékét meghaladó, de 6 havi átlagfogyasztás ellenértékét el nem érő tartozás esetén 6 hónap,
  • 6 havi átlagfogyasztás ellenértékét meghaladó tartozás esetén 7-12 hónap.

 

Fizetési haladék időtartama legfeljebb 30 naptári nap.

 

Fizetési haladék illetve részletfizetési kedvezmény 12 naptári hónapon belül egy alkalommal illeti meg a felhasználót/elkülönített vízhasználót. E két kedvezmény csak olyan felhasználónak/elkülönített vízhasználónak adható, aki vállalja, hogy a fizetési haladék vagy a részletfizetés igénybevételének időtartama alatt esedékes számlákat fizetési határidőre kiegyenlíti. Újabb részletfizetési megállapodás kötésére a Soproni Vízmű Zrt. csak akkor köteles, ha a felhasználó/elkülönített vízhasználó az előző részletfizetésből eredő kötelezettségeit maradéktalanul teljesítette.

 

A Soproni Vízmű Zrt. szabad belátás szerint dönt a felhasználó/elkülönített vízhasználó kérelme tárgyában a tartozás mértéke, az elszámolás módja, a felhasználó/elkülönített vízhasználó vagy a fizető korábbi fizetési fegyelme és a számlák lejárati ideje mérlegelésével. Amennyiben a számlán feltüntetett mennyiség az előző 12 hónap átlagfogyasztásának kétszeresét meghaladja, az halasztó hatállyal bír a díjfizetésre. Ebben az esetben az elbírálást követően kitűzött határidő a fizetési határidő.

 

A Soproni Vízmű Zrt.-nek felróható okból elmaradt számlázás esetén a

felhasználó/elkülönített vízhasználó a díjat az elmaradt számázás időtartamával azonos időn belül, egyenlő részletekben jogosult kiegyenlíteni. Ez esetben késedelmi kamat nem számítható fel.

 

A Soproni Vízmű Zrt. a felhasználó/elkülönített vízhasználó kérelmét elutasíthatja, annak helyt adhat, vagy a fizetési haladék illetve részletfizetési megállapodás megkötésének feltételéül szabhatja a tartozás bizonyos általa meghatározott részének egyösszegű, azonnali befizetését. A Soproni Vízmű Zrt. a fizetési haladék vagy részletfizetési megállapodás megkötését – a 4.3.7. pontban foglaltak kivételével – kamatfizetési kötelezettséghez kötheti.

 

A megállapodások azon a napon jönnek létre, amikor azt mindkét fél szabályszerűen aláírta, és a felhasználó/elkülönített vízhasználó vagy fizető által aláírt példánya Soproni Vízmű Zrt.-hez visszaérkezik. A Soproni Vízmű Zrt. által aláírt és megküldött megállapodás kézhezvételétől számított 8 naptári napon túl visszaküldött megállapodások érvényüket vesztik, az ajánlat nem köti a Soproni Vízmű Zrt.-t a megállapodás betartására.

Amennyiben a felhasználó/elkülönített vízhasználó a fizetési haladék vagy részletfizetési megállapodás feltételeit megszegi, a Soproni Vízmű Zrt. jogosult a megállapodás azonnali hatályú felmondására, és a szolgáltatás korlátozására, felfüggesztésére vagy szüneteltetésére.

Minőség

Elérhetőség

Készítette: Feki Webstudio @ 2011 - honlap, weblap, kereső-optimalizálás

Ez a weboldal sütiket használ

Ezen a honlapon cookie-kat (sütiket) használunk, amelyek szükségesek a honlap megfelelő működéséhez. Elfogadja a cookie-k (sütik) használatát?
További információ

Széchenyi 2020