Hogy módosult a víziközművek tervjóváhagyásának folyamata 2017. július 1-jével?

 

A vonatkozó jogszabályok változása miatt társaságunknál a víziközművek tervjóváhagyásának folyamata 2017. július 1-jével az alábbiak szerint módosul:

 

  • Minden víziközmű tervdokumentációt előzetesen be kell nyújtani tervegyeztetésre.
  • Az egyeztetést el lehet végezni személyesen az ügyfélfogadási időben (hétfőn és csütörtökön 8:00 és 10:30 között), vagy a dokumentációt beküldve papír, illetve elektronikus (e-mail) formában.
  • A tervegyeztetésről nyilatkozatot állítunk ki, melyet a közműkezelői nyilatkozat megkérésekor a végleges tervdokumentációval együtt, annak mellékleteként be kell nyújtani.
  • A tervegyeztetés díjmentes.
  • Amennyiben a tervdokumentáció a tervegyeztetési nyilatkozatot nem tartalmazza, a dokumentációt visszaküldjük.

Miért és hogyan igényeljünk közműnyilatkozatot?


Közműnyilatkozatra az alábbi esetekben lehet szükség:

1. építési engedélyezési eljárás

2. használatbavételi engedélyezési eljárás

3. fennmaradási engedélyezési eljárás

4. bontási engedélyezési eljárás.

 

A közműnyilatkozat igénylése történhet postai és elektronikus úton, valamint személyesen társaságunk ügyfélszolgálatain.

Postai úton a Soproni Vízmű Zrt. postacímére (9401 Sopron, Postafiók 41.), elektronikus úton pedig a sopronivizmu@sopronivizmu.hu címre szükséges megküldeni a kérelmet, továbbá közműnyilatkozat igényelhető a www.sopronivizmu.hu E- ügyfélszolgálatán keresztül is.

 

A kérelem benyújtásához minden esetben szükséges a „Közműnyilatkozat kérelem” megnevezésű űrlap pontos kitöltése, mely társaságunk honlapján (www.sopronivizmu.hu), az Ügyfélszolgálat/Közműnyilatkozatok kiadása menüpont alatt érhető el.

Építési engedély esetén egy hónapnál nem régebbi Földhivatali átnézeti térképmásolat csatolása szükséges. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a kérelem kitöltésekor az igényelt ivóvíz-kapacitás és szennyvíz-kapacitás lakáscélú igénye esetén, személyenként 0,1 m3 /nap mennyiséget szükséges figyelembe venni. A közműnyilatkozatok kiállítása díjtalan.

 

 

Mik a nyilatkozatok kiadásának feltételei?

 

1. pontosan és hiánytalanul kitöltött kérelem,

2. víziközmű bekötéssel rendelkező ingatlan esetén érvényes közszolgáltatási szerződés,

3. a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvényben és a társaság üzletszabályzatában meghatározott víziközmű-fejlesztési hozzájárulás rendezettsége (nem lakossági célú használatbavételi engedély kérelmeknél),

4. a kérelmezőnek társaságunk felé ne legyen lejárt határidejű tartozása.

 

A nyilatkozatok kiadását megelőzően az érintett ingatlanon - telefonos időpont-egyeztetést követően - helyszíni vizsgálatra kerül sor. A kivizsgálás során az ingatlan közműves ivóvízellátását és közműves szennyvízelvezetési lehetőségeit, meglévő bekötések esetén a szolgáltatási pontok megfelelőségét, a belső hálózat csatlakozását, a belső csatornahálózat szétválasztottságát és az építési engedélyezési eljárásban leírt feltételek teljesülését vizsgáljuk.

 

Bár nem kötelező, mégis miért érdemes építési engedélyezési eljárás során társaságunktól közműnyilatkozatot kérni?

Építési engedélyezési eljáráskor igényelt közműnyilatkozatok esetén nyilatkozunk az építéssel érintett ingatlan közműves ivóvízellátásának és szennyvízelvezetésének lehetőségeiről, az eltérő megoldásokról, a tervezésről, továbbá vizsgálattal feltárjuk a hibákat, melyeket a használatbavételi engedély kéréséig meg kell oldani. Így időben fel tudnak készülni a feladatok elvégzésére.

Minőség

Elérhetőség

Készítette: Feki Webstudio @ 2011 - honlap, weblap, kereső-optimalizálás

Ez a weboldal sütiket használ

Ezen a honlapon cookie-kat (sütiket) használunk, amelyek szükségesek a honlap megfelelő működéséhez. Elfogadja a cookie-k (sütik) használatát?
További információ

Széchenyi 2020