Képernyő átméretezés történt. A további megfelelő működéshez fontos az oldal frissítése. Kérjük, töltse újra/frissítse az oldalt a fenti gombbal, vagy a Ctrl + F5 billentyűkombinációval.

A weboldal Internet Explorer böngészővel nem tekinthető meg!

Ugrás a teljes tartalomhoz.

7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

Megkezdődnek a kivitelezési munkálatok

aqua_hu_logo_erbc

A „Pannon - Fertő régió vízellátásának határon átnyúló fejlesztése“ (röviden Aqua - Burgenland Sopron“) projektben hamarosan megkezdődnek a kivitelezési mun

kálatok.

A térség vízellátásának fejl

esztése e

gy mintaértékű, határon átnyúló projekt keretében hamarosan valósággá válik. A megvalósuló infrastrukturális fejlesztési projektben együttműködve növeli a vízellátás biztonságát az Észak-Burgenlandi Vízmű Társulás (WLVN 66 településsel), Soproni Vízmű Zrt, (59 településsel) és a Közép-Burgenlandi Vízmű Társulás (WVMB - 18 településsel). Az építési munkálatok előtt, 2014. május 28-án a résztvevő projektpartnerek ünnepélyes keretek között aláírtak egy szándéknyilatkozatot („Letter of Intent“), bejelentve és megerősítve a megvalósítás szándékát. 

Bécs, Győr, Pozsony, Sopron, Kismarton térsége társadalmilag, gazdaságilag és turisztikai szempontból nagyon ígéretesen fejlődik. Ez a projekt annak érdekében jött létre, hogy a térség – ahol mintegy 300 000 ember él – fenntartható fejlődéséhez szükséges  ivóvízellátás is biztosított legyen.

 A projekt megvalósításával elérhető előnyök:
- Vízbázisok védelme
- Több oldali betáplálások biztosítása
- Nyári csúcsigények kielégítése
- Haváriák kezelése
- Energiafelhasználás csökkentése

A projekt megvalósításának fázisai:

Az első fázisban egy EU támogatott projekt keretében elkészült az a megvalósíthatósági tanulmány, ami a közösen egyeztetett műszaki megoldásokat és költségbecsléseket tartalmazta.

A projekt második fázisában a partnerek eredményes EU pályázatot nyújtottak be, melynek alapján tervezési feladatok, vízügyi fejlesztések (vízkutatás, kutak felülvizsgálata és fúrása, vízbázisok védelme) és ezek engedélyeztetése valósultak meg.

A harmadik fázisban az előkészített projekt 2014 és 2021 közötti megvalósítására kerül sor. A beruházás teljes költségvetése majd 100 millió Euróra tehető.

A régió jövőbeli fejlődésének megalapozása érdekében szükséges infrastrukturális alapok megteremtése nem csak a víziközmű szolgáltatók egyedüli feladata, hanem társadalompolitikai, gazdasági és turisztikai szempontok miatt általános horderejű és régiókon túlmutató jelentőségű.

A vízművek - tekintettel beruházás összegének nagyságára - nincsenek abban a helyzetben, hogy egyedül valósítsák meg az elképzelést. Az építkezés osztrák oldalon az EU pénzügyi támogatásával valósul meg (annak érdekében, hogy a burgenlandi projektrészek részleges pénzügyi támogatása az Európai Befektetési Bank finanszírozásával történjen, már benyújtásra került az igény). Ehhez szükséges az osztrák állam és a tartomány hozzájárulása is.

A magyar oldali fejlesztések szintén EU-s, állami és önkormányzati támogatásból valósulhatnak meg.

A magyarországi és ausztriai építkezéseket az együttműködő partnerek önállóan végzik és finanszírozzák. A projekt sikeres megvalósítása érdekében a partnerek továbbra is folyamatosan egyeztető találkozókat tartanak.

Az Észak-Burgenlandi Vízmű közreműködésével az első projektszakasz megvalósítási előkészületei, a vízvezeték kiépítése Neudörfltől (Lajtaszentmiklós) az országhatárig, Schattendorfig (Somfalva) tartanak. A munkálatoknak még 2014 őszén el kell kezdődniük. Az építkezési szakasz lezárása a tervek szerint 2017 év vége-2018 kezdete.

 „Régiónk lakosságának – a tanulmányok 2050-ig a lakosság 30 %-os növekedését jelzik - és gazdaságának növekedését nem hagyhatjuk észrevétlenül. A határon átnyúló projekt megvalósításával a régió lakossága és gazdasága számára megfelelő mennyiségű és minőségű az ivóvizet tudunk majd biztosítani“, - véli teljes egyetértésben az Észak-Burgenlandi Vízmű Elnöke, Ing. Gerhard Zapfl, Sopron Megyei Jogú Város Polgármestere, Dr. Fodor Tamás, a Közép-Burgenlandi Vízmű Elnöke, Friedrich Kreisits és a Soproni Vízmű Zrt. vezérigazgatója, Rádonyi László. „Amennyiben  15 évvel előrébb tekintünk,  a virágzó régiónkért megvalósítandó példaértékűnek és irányadónak látjuk a megvalósítandó fejlesztést.“ állapították meg a projektpartnerek képviselői.

„A közszolgálati vízművek magas minőségű, költségtakarékos ivóvízellátásért tevékenykednek, melyet a folyamatos befektetésekkel, nagy ellátási biztonsággal biztosítanak.

A mai nap mérföldkő a régió ivóvízellátásának folyamatában. Az infrastruktúra kiépítése a feltétele annak, hogy régiónk dinamikus fejlődése folytatódhasson. Fontos számunkra a víz védelme és az ellátás biztonsága. Ezért példaértékkel hozzuk létre az „Aqua - Burgenland Sopron“ megnevezésű projektet, ami befektetés a biztonságos vízellátásba és az életminőség javításába, a fenntartható fejlesztésért, a régió jövőjéért, Európa szívében – nyilatkozta a Burgenland tartományi parlament elnöke, Gerhard Steier, a Tartományfőnök, Hans Niessl képviseletében.

Befejeződött a hegykői vízbázis felújítása

Az "Ausztria-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013" keretein belül megvalósuló "Aqua Bgld-Sopron" - Határon átnyúló vízellátás fejlesztés a Pannon-Fertő régióban - projekt az Európai Unió 4 millió eurós támogatásával valósul meg.

A pályázaton pályázóként Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Soproni Vízmű Zrt., a Wasserleitungsverband Nördliches Burgenland és a Wasserverband Mittleres Burgenland közösen indult.

A projekt fő célkitűzése, hogy a Pannon-Fertő térségben határon átnyúló vízellátás jöjjön létre azáltal, hogy összekapcsolódik az Észak-burgenlandi Vízközmű Társulás, a Soproni Vízmű Zrt. és a Közép-burgenlandi Vízközmű Szövetség hálózata. A három szolgáltató hálózatának összekötésével, kölcsönös vízátadást-vízátvételt megvalósítva a térség vízellátásának biztonsága tartósan növelhető, ennek köszönhetően a jövőben is kiváló minőségű és megfelelő mennyiségű ívóvíz áll a lakosság rendelkezésére.

A kútfúrási munkák a térségben végzett vízkutatásokat követően 2010-ben kezdődtek meg és 2011 végén egy hat hétig tartó próbaszivattyúzással zárultak. A korábbi regionális vízmű 24 db elavult műszaki állapotú kútja helyett 9 db víztermelő kút épült. A régi kutak közül 18 db eltömedékelésre, 6 db észlelőkúttá alakításra került.

Az újonnan létesített kutak korszerű kialakításának köszönhetően a 9 db kút kapacitása meghaladja a 24 db régi kút kapacitását.

A próbaszivattyúzás során végzett vizsgálatok szerint a vízbázisból kitermelhető vízmennyiség 18.000 m3/nap, amelynek egy része a vízminőség-vizsgálati eredmények szerint kezelésre szorul (vas-mangáneltávolítás).

A vízmennyiség és a vízminőség ismeretében a Hegykői vízműtelepen új vízkezelő mű tervezése indulhat meg.

A vízműtelep és a már megtervezett gépházak, víztároló medencék és távvezetékek megépítését követően a most elkészült kútcsoport lesz az egyik vízbázisa az országok közötti vízcserének, a regionális vízellátásnak.

Tájékoztató a „Határon átnyúló vízellátás fejlesztés a Pannon-Fertő régióban” című projektről