Képernyő átméretezés történt. A további megfelelő működéshez fontos az oldal frissítése. Kérjük, töltse újra/frissítse az oldalt a fenti gombbal, vagy a Ctrl + F5 billentyűkombinációval.

A weboldal Internet Explorer böngészővel nem tekinthető meg!

Ugrás a teljes tartalomhoz.

Sütikezelési tájékoztató

Mik azok a sütik? 

A süti (angolul cookie) egy olyan kisméretű, információt tároló fájl, melyet a honlap, vagy a vele kapcsolatban lévő harmadik fél által üzemeltetett külső szolgáltatás szervere küld a felhasználó által használt internetes böngészőnek, és amelyet a felhasználó számítógépe vagy mobil eszköze tárol. Tehát a süti a webszerver és a felhasználó böngészője közötti információcsere eszköze. 

A sütik használatának célja

A sütik használatának célja többek között, hogy biztosítsák, illetve gyorsítsák a honlap működését azzal, hogy eltárolják és azonnal hozzáférhetővé teszik a szolgáltatás működéséhez feltétlenül szükséges információkat. A működés biztosításán túl a statisztikai adatgyűjtés, illetve olyan, a felhasználóra jellemző adatok tárolása, mely a felhasználói élményweboldal alapvető perszonalizációját biztosítja. Ilyen lehet például a kosárba rakott termékek megjegyzése, vagy a legutóbb megtekintett tartalom címének, elérhetőségének tárolása.


Sütik típusai érvényességi idő szerint

- Ideiglenes vagy munkamenet sütik

Ez a típusú süti csak a böngésző bezárásáig, vagy az adott feladat elvégzéséig, azaz a munkamenet végéig él. Célja kizárólag az adatvesztés megakadályozása. Ilyen típusú süti működik például különböző űrlapoknál, amelyek elküldésénél a süti törlődik.

- Állandó vagy mentett süti

Az ilyen sütik tartósan a munkamenet idején túl is tárolódnak a felhasználó számítógépén, hogy az abban lévő információkat az adott online szolgáltatás a későbbiekben is elő tudja hívni. Az adatok sütiben történő megőrzésének ideje ebben az esetben pár naptól évekig terjedhet, de természetesen bármikor törölhető a látogató által. Felhasználói beállításokat, például a weboldal megjelenítési nyelvét szokás ilyen típusú sütiben tárolni.


Sütik típusai a tárolt információ alapján

- Szükséges sütik

Ezek a sütik feltétlenül szükségesek ahhoz, hogy a felhasználó az adott oldalon navigálni tudjon, valamint, hogy az adott online szolgáltatás bizonyos alapvető funkciói működni tudjanak (pl. keresés, tartalmak olvasása, vásárlás stb.).

- Funkcionális sütik

A funkcionális sütik segítségével lehet optimalizálni az online szolgáltatások teljesítményét, illetve növelni a felhasználói élményt. Ezek a sütik általában anonim statisztikai adatgyűjtő rendszerek által használt típusok, mely gyűjtött adatok feldolgozásakor a szolgáltató látja, melyek azok a funkciók, amelyek javításra, gyorsításra szorulnak.

- Kényelmi sütik

A kényelmi sütik segítségével mélyebb szinten tudjuk elemezni a látogatók adott weboldalon töltött tevékenységét, ezáltal akár személyre szabott tartalmak és hirdetések megjelenítésére is lehetőség van.


A honlapunkon használt sütik leírása

Süti neve Érvényesség Szint Tulajdonos Funkció
_ga  2 év Szükséges Harmadik fél A Google Analytics anonim weboldal-látogatottság mérésére szolgáló statisztikai rendszerbe való adatküldéshez szükséges süti.
 _gat_UA-*  1 hónap Funkcionális Harmadik fél A Google Analytics anonim weboldal-látogatottság mérésére szolgáló statisztikai rendszerbe való adatküldéshez szükséges süti, mely tartalmazza az adott oldal egyedi azonosítóját.
 _gid  1 nap Szükséges

Harmadik fél

A Google Analytics anonim weboldal-látogatottság mérésére szolgáló statisztikai rendszerbe való adatküldéshez szükséges süti.

 
Sütik kontrollálása és törlése

Internet böngészőjében Ön beállíthatja, hogy elfogad vagy letilt bizonyos sütiket, illetve blokkolja valamennyi elhelyezését. Figyelmeztetést is kérhet arról, ha sütiket állítanak be az eszközén, valamint megtekintheti azt, hogy a meglátogatott oldal milyen sütiket helyezett el a számítógépén. A sütik kezelésének beállítása böngészőtípusonként eltér. Számítógépes böngészőkben többnyire a címsorban elhelyezett Lakat ikonra kattintva elérhető. Beállítási részletekért érdemes tanulmányoznia böngészője beállítási lehetőségeit, illetve a segítség oldalakat.

 

Adatvédelmi tájékoztató a Sütik használatával összefüggésben megvalósuló adatkezelésről

 

Az Adatkezelő pontos megnevezése, elérhetőségei:

Az Adatkezelő megnevezése:                  Soproni Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Az Adatkezelő székhelye:                           9400 Sopron, Bartók Béla utca 42.

Az Adatkezelő központi telefonszáma: +36 (99) 519 300

Az Adatkezelő központi e-mail címe:     sopronivizmu@sopronivizmu.hu

Az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjének elérhetősége: 

info@itschecurity.hu

Az adatkezelés célja:

Látogatói adatok rögzítése a honlap működésének biztosítása, a visszaélések megakadályozása, valamint statisztikai célú adatgyűjtés érdekében.

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, mely szerint az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez.

Kezelt adatok köre:

a felhasználó számítógépének IP címe, tartózkodási idő, helyrajzi adatok, a meglátogatott oldal címe, felhasználói szokások, a felhasználó operációs rendszerével és böngészőjével kapcsolatos adatok

Az adatkezelésbe bevont adatfeldolgozók és az adatfeldolgozási művelet megjelölése:

Az Adatkezelő weboldalának üzemeltetését a Zalaszám Informatika Kft., mint adatfeldolgozó végzi.

Az adatkezelés során az adat az alábbi harmadik személyek részére, a megjelölt jogalappal kerül továbbításra:

Az Adatkezelő az adatokat harmadik fél részére nem továbbítja, ám felhívja az érintettek figyelmét, hogy személyes adatok bíróság és hatóság részére történő kiadását jogszabály előírhatja. Amennyiben bíróság vagy hatóság jogszabályban rögzített eljárása során személyes adatok átadására kötelezi Adatkezelőt, úgy Adatkezelő, jogszabályi kötelezettségét teljesítve, köteles a kért adatokat az eljáró bíróság vagy hatóság rendelkezésére bocsájtani.

A személyes adatok tárolásának időtartama:

Az érintett az Adatkezelő weboldaláról származó sütiket maga is törölheti böngészőjén keresztül, vagy kérheti az Adatkezelőtől a weboldaláról származó sütik törlését, ennek hiányában a sütik a böngésző bezárása után is, egészen a fentiekben rögzített érvényességi idejük végéig megmaradnak, azután törlésre kerülnek.

Automatizált döntéshozatal ténye:

Az adatkezelés során automatizált döntéshozatal nem zajlik.

Az érintetti joggyakorlásra vonatkozó szabályok:

Az Adatkezelő tájékoztatja, hogy a GDPR alapján Ön, személyazonosságának igazolását követően az alábbi jogérvényesítési lehetőségekkel élhet:

-        kérheti tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
-        kérheti személyes adatainak helyesbítését,
-        visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását,
-        kérheti személyes adatai törlését, ha azok kezelése véleménye szerint jogellenes vagy az azokkal elérendő célból az Adatkezelőnek már nincs rá szüksége,
-        kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását,
-        élhet adathordozhatósághoz való jogával (ha az adatkezelés automatizált módon történik),
-        jogorvoslattal élhet.

Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá mindazon technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek a GDPR és az egyéb adat-, és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

Az Adatkezelő törekszik arra, hogy az Önnek adott tájékoztatás minden esetben a GDPR által meghatározott szabályok teljesítése mellett is a lehetőségekhez mérten tömör, átlátható, érthető, könnyen hozzáférhető, világos és közérthető legyen.

Kérelmét elsősorban írásban terjesztheti be az adatvédelmi tisztviselőnknek címzett, jelen tájékoztatóban feltüntetett elérhetőségén. Amennyiben Ön azonban szóbeli tájékoztatást kér, úgy személyazonossága igazolását követően az Adatkezelő erre felhatalmazott munkatársa a tájékoztatást szóban is megadhatja, ha a tájékoztatáshoz szükséges adatok részére rendelkezésére állnak. Minden más esetben az igényt munkatársunk rögzíti és a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb egy hónapon belül tájékoztatjuk Önt kérelmével kapcsolatosan. Ezt a határidőt maximum további két hónappal hosszabbíthatjuk meg, ha a kérelem összetettsége vagy az aktuálisan kezelt kérelmek száma ezt indokolja, ellenben erről a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül, elektronikus úton tájékoztatjuk.

Amennyiben nem intézkedünk a kérelmére vagy az intézkedésünket nem fogadja el, úgy jogorvoslattal élhet. Adatkezelési eljárásunkkal kapcsolatos panasszal Ön fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez. Felhívjuk azonban a figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság gyakorlata alapján panaszát akkor fogadja be a Hatóság, hogy ha előbb az adatkezelőhöz, esetünkben tehát hozzánk fordult, de nem intézkedtünk a kérelmére vagy az intézkedésünket nem fogadta el. Javasoljuk ezért, hogy először adatvédelmi tisztviselőnkkel vegye fel a kapcsolatot!