Képernyő átméretezés történt. A további megfelelő működéshez fontos az oldal frissítése. Kérjük, töltse újra/frissítse az oldalt a fenti gombbal, vagy a Ctrl + F5 billentyűkombinációval.

A weboldal Internet Explorer böngészővel nem tekinthető meg!

Ugrás a teljes tartalomhoz.

Mikor kell adatváltozást bejelenteni?

Kérjük, a közszolgáltatási vagy mellékszolgáltatási szerződésben szereplő adataiban bekövetkezett változást 30 naptári napon belül szíveskedjen írásban bejelenteni a Soproni Vízmű Zrt. részére. A bejelentett adatváltozást nyilvántartásunkban átvezetjük.

 

Hogyan tehetem meg a bejelentést?

A bejelentést előzetesen kitöltött nyomtatvánnyal tudja megtenni, amelyet letölthet honlapunkról, vagy megtalál ügyfélszolgálati várónkban kihelyezve.

Bejelentésében kérjük, adja meg a vevő (fizető) azonosítót is, amelyet a számla 3. oldalán talál.

Vevőazonosító a számlán

 

Milyen nyomtatványt kell kitölteni?

Név, levelezési cím, társasházi közös képviselő változása esetén:

Adószám, cégjegyzékszám, képviselő változás esetén:

 

Milyen igazoló dokumentumokat kell csatolni?

Az alábbi változást igazoló dokumentumok, okiratok bemutatása szükséges.

Magánszemélynek

  • Névváltozás: anyakönyvi kivonat vagy személyigazolvány
  • Levelezési cím változása: lakcímkártya

Gazdálkodó szervezetnek

  • Név, levelezési cím, adószám, cégjegyzékszám, képviselő változás esetén: cégbírósági bejegyzés és aláírási címpéldány

Intézménynek

  • Név, levelezési cím, adószám, cégjegyzékszám, képviselő változás esetén: önkormányzati határozat

Társasháznak

  • Közös képviselő változás esetén: a közös képviselő megválasztásáról szóló jegyzőkönyv

Tulajdonosi közösségnek

  • Képviselő változása esetén: a képviselőségről szóló meghatalmazás a tulajdonosok aláírásával

 

Mennyibe kerül az átírás?

A határidőben (30 napon belül) beküldött adatváltozás átírása díjmentes. Késedelmes vagy elmulasztott bejelentés esetén az esetleges költségek a felhasználót terhelik.

 

A szerződés más elemeit is módosíthatom?

Lehetőség van a közszolgáltatási/mellékszolgáltatási szerződés bármely tartalmi elemének érdemi változtatását írásban kezdeményezni, mint a fizetési mód vagy szolgáltatás igénybevételének változása. Amennyiben a módosítási igény megfelel az Üzletszabályzatban foglaltaknak és a jogszabályi feltételeknek, teljesítjük.

 

Közcsatornára történő rákötés

Kérjük benyújtani az alábbi nyomtatványokat:

Géppel kitölthető formátumú dokumentumok:
Lakossági Közszolgáltatási szerződés, Mellékszolgáltatási szerződés,
Nem lakossági Közszolgáltatási szerződés, Mellékszolgáltatási szerződés

 

Lakossági locsolási kedvezmény igénybejelentése

Az alábbi nyomtatványon teheti meg:

 

Részszámla-mennyiség módosítása

A részszámlák mennyisége egy átlagos szolgáltatási mennyiség. Mértékét az éves elszámoló (leolvasást követő) számla 5. oldalán találja, illetve a havi vagy kéthavi részszámla 3. oldalán az elszámolt mennyiségnél olvashatja le.

Elszámoló számlán:

Átlagos szolgáltatási mennyiség az elszámoló számlán

Részszámlán:

Átlagos szolgáltatási mennyiség a részszámlán

 

Az éves leolvasást követően rendszerünk újraszámolja a részszámla mennyiséget a fogyasztás alapján. Ha a következő időszak részszámla-mennyiségét módosítani kívánja, az alábbi nyomtatványon teheti meg:

vagy vízmérő felszerelését követően:

Tipp az igényelt részszámla-mennyiség számításához:

  • Tapasztalataink szerint 1 fő átlagosan 3 m3 vizet fogyaszt havonta.

Amennyiben a vízmérő felszerelése után nem nyújt be részszámla-mennyiség módosításról szóló változás bejelentőt, akkor az alábbiak szerint kalkuláljuk részszámláit:

  • családi ház, telki vízmérő: 8 m3/hó
  • társasházi lakás, locsolómérő: 6 m3/hó

Az adatváltozás bejelentésének szabályairól további részletes információkat Üzletszabályzatunk 4.1.3.1. pontjában, a 27-28. oldalon talál.