Képernyő átméretezés történt. A további megfelelő működéshez fontos az oldal frissítése. Kérjük, töltse újra/frissítse az oldalt a fenti gombbal, vagy a Ctrl + F5 billentyűkombinációval.

A weboldal Internet Explorer böngészővel nem tekinthető meg!

Ugrás a teljes tartalomhoz.

Projektek

ÖSSZEFOGLALÓ

 A víziközmű-szolgáltatók számára kiemelten fontos, hogy a szolgáltatások biztosítása mellett kellő mértékben felhívják a figyelmet a környezettudatosságra, vízbázisok megóvásának fontosságára, hogy még a jövő generációi részére is élhető környezetet, egészséges ivóvizet tudjunk örökségül hagyni. Természeti kincsünk védelme érdekében a Pannon-Víz Zrt., az Aqua Szolgáltató Kft., a Soproni Vízmű Zrt. és a Magyar Viziközmű Szövetség szemléletformáló küldetésben vett részt konzorciumként, a KEHOP-2.1.7-19-2019-00022 azonosítószámú, „A klímaváltozás hatása a vízbázis védelmére a PANNON-VÍZ Zrt., az AQUA Szolgáltató Kft. és a Soproni Vízmű Zrt. területén: szemléletformálás a lakosság körében” elnevezésű pályázat keretében, amely 2022. december 31-én lezárult.

A projekt során kiemelt figyelmet fordítottunk arra, hogy aktívan fejlesszük társadalmi kapcsolatainkat azokkal a közösségekkel, amelyek működési környezetünk fejlődésében és eredményességében érdekeltek. A pályázat a lakosság figyelmének felhívására, a környezetünk megóvására, a vízbázis- és klímavédelem fontosságára, a környezettudatos vízfelhasználásra, víztakarékosságra, a csatornahasználati illemtan szabályainak fontosságára irányult. Mindezt a projektmegvalósíás során törekedtünk minden korosztály számára érthető és szemléltető módon átadni és nagyobb betekintést engedni a víziközmű-szolgáltatás világába.

Programsorozatunk egyik kiemelt célcsoportja a fiatalabb generáció volt, hiszen az ő hozzáállásuk nagyban befolyásolja Földünk jövőjét. Ezért a lehető legtöbb óvodába és oktatási intézménybe igyekeztünk eljutni és megtartani szemléletformáló bemutatóinkat, mindezt társítva tanulmányi versenyünkkel, kisfilmjeinkkel és egyéb oktató programjainkkal, eszközeinkkel. Az oktatási hatékonyság érdekében bemutatóhely kialakítására is sor került.

A pályázat keretében a Konzorcium környezetvédelmi szemléletet elősegítő pályaorientációs napot, valamint egyéb programokat, kirándulásokat szervezett iskolások részére, a tantervekben szereplő tematikus hetekhez kapcsolódóan. Ennek keretében a fiatalok ellátogattak a víziközmű-szolgáltatók különböző telephelyeire, illetve víztorony-látogatásokon vehettek részt.

Fontos volt számunkra a fiatalok önkifejezése. A pályázat során lehetőséget biztosítottunk az óvodásoktól egészen a felsőoktatási intézmények diákjai számára, hogy a projekthez kapcsolódó előre megadott témákban rajz-, fotó-, vers-, próza és meseíró-, valamint kisfilmpályázat keretében kifejezésre juttathassák kreativitásukat és bemutathassák alkotásaikat.

A fiatokon túl az idősebb generációt is felkerestük a helyi idősotthonokban és idősek klubjaiban. Igyekeztünk, hogy az előadások során átadott információkkal megkönnyítsük a víz- és szennyvízellátás világában történő eligazodást.

A projekt megvalósítási időszakában a víziközmű-szolgáltatók munkatársai számos alkalommal tartottak bemutató napot vagy különböző rendezvények meghívott vendégeként kitelepülve ismertették a társaságok munkáját és munkájuknak központi elemét a vizet, valamint a vele kapcsolatos tudnivalókat, legtöbb esetben játékos keretek között. Felettébb népszerűvé váltak kitelepüléses programjaink, mind a fiatalok, mind pedig a felnőttek körében.

A pályázat során igyekeztünk minél több felületen megszólítani célközönségünket, így a közösségi médiában és egyéb felületeken is. Óriásplakátok- és citylight poszterek segítségével törekedtünk felhívni a felhasználók figyelmét a csapvíz és a csapvízfogyasztás népszerűsítését bemutató, valamint vízmérő állagmegóvási akciókra.

A pályázat rendkívül eredményesen zárult, a konzorcium szinten vállalt 23 527 aktív elérésből 25 962 elérést, valamint a vállalt 270 900 passzív elérésből 2 068 077 elérést sikerült teljesítenünk, azaz programunk során jelentős létszámú közösséget sikerült elérnünk közvetett és közvetlen módon is.

Pályázatunk Magyarország Kormánya megbízásából az Európai Unió 111.852.397 Ft összegű támogatásával valósult meg.

ELŐZMÉNYEK

A kedvezményezettek nevei:

PANNON-VÍZ Regionális Önkormányzati Víziközmű-szolgáltató Zrt.

Soproni Vízmű Zrt.

AQUA SZOLGÁLTATÓ KFT.

Magyar Víziközmű Szövetség

 

A projekt címe:

A klímaváltozás hatása a vízbázis védelmére a PANNON-VÍZ Zrt., az AQUA Szolgáltató Kft. és a Soproni Vízmű Zrt. területén: szemléletformálás a lakosság körében

 

A szerződött támogatás összege: 117.399.727 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 100%

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.12.31

A projekt azonosító száma: KEHOP-2.1.7-19-2019-00022

 

A projekt tartalmának bemutatása:

A KEHOP-2.1.7. keretében, „A víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos szemléletformálás” címmel, Magyarország Kormánya pályázati felhívást tett közzé. A felhívás forrását a Kohéziós Alap és Magyarország költségvetése, társfinanszírozásban biztosítja.

A projekt átfogó, általános célja összhangban az EU 2020 stratégiát támogatandó, Magyarország Partnerségi Megállapodásában foglaltakkal, az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a természeti erőforrások – ezen belül kiemelten az ivóvízkészlet – tudatos, fenntartható és takarékos használata, védelme; az erőforrás-felhasználás hatékonyságának előmozdítása, valamint a környezetvédelem. Ezen belül egyenlő figyelmet fordítunk a vízbázis védelem különböző aspektusaira; a szennyezések elkerülésére és a szennyvíztisztítás kérdéskörére annak érdekében, hogy a vízgazdálkodás komplex rendszerét be tudjuk mutatni.

A projekt során tervezett tevékenységeket a résztvevők részben közösen, részben egyénileg valósítják meg, igazodva a már több éve folytatott szemléletformálási hagyományaikhoz.

 

A megvalósítandó projekteket a következőkben ismertetjük:

Megvalósításért felelős: PANNON-VÍZ Regionális Önkormányzati Víziközmű-szolgáltató Zrt.

 • Óvodás és alsó tagozatos programok; Pannon-vizes bemutató nap, víztorony látogatás;  
 • Nyugdíjas klubok számára vízbázisvédelemmel kapcsolatos figyelemfelkeltő előadások;
 • Állagmegóvási figyelemfelhívó akció;
 • Térségi témákra épített (opcionálisan online) fenntarthatósági tanulmányi felkészülés és tanulmányi verseny – víz témakörben;
 • Osztálykirándulások, telephely látogatások, iskola tematikus hetek;
 • Pályaorientációs nap;
 • Bemutatóhelyek kialakítása a Pannon-Víz leglátogatottabb telephelyein;
 • GYŐRKŐC FESZTIVÁL-on való megjelenés;
 • Rajzpályázat, fotópályázat, egyéb ötletpályázatok lebonyolítása;

Megvalósításért felelős: Soproni Vízmű Zrt.

 • Soproni Vízmű nyílt nap;
 • Ismeretterjesztő előadások és vetélkedők az iskolai tanulmányi programba illeszthetően a működési terület oktatási intézményében;
 • Térségi témákra épített (opcionálisan online) fenntarthatósági tanulmányi felkészülés és tanulmányi verseny – víz témakörben;
 • Soproni szennyvíztisztító telep bemutatása;
 • Részvétel a térségi rendezvényeken, vízbázisvédelemmel kapcsolatos ismeretek átadása gyerekeknek játékos formában;
 • Részvétel a VOLT fesztiválon, saját sátorral, melyben a vízbázisvédelem, a víziközmű szolgáltatás, a klímastratégia teljességét felölelő információk átadására kerül sor;
 • Rajzpályázat az óvodák és általános iskolák számára, Meseíró pályázat az általános iskolák számára, Fotópályázat általános iskolák, középiskolák és egyetemek számára, Kisfilm pályázat középiskolák és egyetemek számára

Megvalósításért felelős: AQUA SZOLGÁLTATÓ KFT.

 • AQUA Szolgáltató nyílt nap;
 • Mit tehetünk vizeink és környezetünk megóvása érdekében című előadások és vetélkedők;
 • Térségi témákra épített (opcionálisan online) fenntarthatósági tanulmányi felkészülés és tanulmányi verseny – víz témakörben;
 • Óvjuk vizeinket és környezetünket előadássorozat;
 • Rajz-, fotó-, vers és prózaíró pályázat

Megvalósításért felelős: Magyar Víziközmű Szövetség

 • Roadshow szervezése MaVíz részéről a konzorcium teljes területén;
 • Kiadványok készítése a témához illeszkedően;
 • Projekt aloldal létrehozása;
 • Média- és plakátkampány;
 • Kitelepülés a VOLT Fesztiválra

Bízunk abban, hogy a fenti tevékenységek megvalósulásával a felhasználók környezettudatos szemlélete és viselkedése formálódni fog. Reméljük, hogy a víziközmű szolgáltatók munkája és a csapvíz újra érték lesz és ezek által a tevékenységek által sikerül közösen egy lépést tennünk a klímaváltozás elleni harc küzdelmeiben.

Tovább a támogatott projektek oldalára