A weboldal Internet Explorer böngészővel nem tekinthető meg!

Vízmérőállás bejelentése

Vízmérőállását bejelentheti:

Kérjük, az ügyintézéshez készítsen elő egy vízdíj-számlát. Telefonon, e-mailben és levélben történő bejelentését csak a vevő (fizető) azonosító szám megadásával tudjuk fogadni, amelyet a számla 3. oldalán, a bal felső sarokban talál. 

Itt található a Vevő vagy fizető azonosító a számlán

Mérőállását bejelentheti az alábbi nyomtatvány kitöltésével is:

Vízmérőállás-bejelentés


Kérjük, ügyeljen arra, hogy ha a bekötési vízmérőre mellékvízmérő is csatlakozik, akkor valamennyi csatlakozó mellékvízmérő állását szíveskedjék megadni. Ennek hiányában sajnos nem tudjuk közlését fogadni. 

Mikor kell bejelenteni a mérőállást?

Mérőállás-bejelentést lehetősége van rendszeresen megtenni, ennek gyakorisága a számlázási rendhez igazodva a havi fogyasztásától függ:

  • 5 m3/hó és efölött havonta,
  • 5 m3/hó alatt kéthavonta.

Mérőállás-közlését az éves egyszeri leolvasás időpontjához igazodva tudjuk fogadni. A számla 3. oldalán, a Tájékoztató adatok részben megtalálja az éves leolvasás időszakát, amikor leolvasó munkatársunk évente egy alkalommal a helyszínen rögzíti a vízmérő-állást. A többi hónapban is ezen napok között tud diktálni, példánkban az adott hónap 3. és 7. között.

meroallas_leolvasas_elszamolo

Mi történik, ha elmarad egy mérőállás-közlés?

Mérőállás-közlés hiányában a rendszerünkben beállított részszámla-mennyiség alapján történik a számlázás. Részszámla-mennyiségét módosíthatja a fent megadott módok bármelyikén.

Hogyan kell leolvasni a vízmérőt?

Több mérőtípust alkalmazunk, amelyek a leolvasás szempontjából alapvetően két csoportba tartoznak.

1. A számlap felső részén az egész köbmétereket látjuk a kijelzőn. A képen a pirossal bekarikázott kijelző 39 m3-t mutat. Mérőállás-bejelentéskor csak ezt szíveskedjen közölni társaságunkkal. A tizedesjegyeket az alsó mutatókról lehet leolvasni.

Figyelem, a képen látható számlapon az utolsó számjegy mezője nagyobb. Ez is része a leolvasandó értéknek, tehát itt a 9 nem tizedesjegy!

 vizmeroallas_bejelentes_1_1

2. A másik mérőtípus esetében az egész köbmétereket a kijelző fekete hátterű számsora mutatja, a tizedes értékeket pedig a piros rész. Mérőállás-bejelentéskor csak az egész köbméter értékeket (fekete számok) kérjük közölni társaságunkkal. 

Az alábbi első képen a bejelentendő egész rész 20 m3. A 2 tizedesjegyet is figyelembe véve 20,44 m3 látható a mérőn. 

A második képen a kijelző 3 tizedesjegyet mutat. Itt is csak a fekete részt kell közölni, ami 1436 m3. A tizedesjegyeket is figyelembe véve 1436,810 m3.

vizmeroallas_bejelentes_2_1        vizmeroallas_bejelentes_3_1

Érdemes a vízmérőt havonta ellenőrizni azért is, hogy a belső hálózaton előforduló hibákat időben észrevegyük. A házi ivóvízhálózatot így ellenőrizhetjük. 

Ha meghibásodást észlel, kérjük, haladéktalanul gondoskodjon az észlelt hibák kijavításáról, valamint tegyen írásos bejelentést e-mailben, levélben, vagy az ügyfélszolgálaton személyesen a Soproni Vízmű Zrt. részére az aktuális mérőállás megjelölésével.


A vízmérő-leolvasásról, a bejelentés szabályairól további részletes információkat Üzletszabályzatunk 4.3.2. pontjában, a 36-39. oldalon talál.