Képernyő átméretezés történt. A további megfelelő működéshez fontos az oldal frissítése. Kérjük, töltse újra/frissítse az oldalt a fenti gombbal, vagy a Ctrl + F5 billentyűkombinációval.

A weboldal Internet Explorer böngészővel nem tekinthető meg!

Ugrás a teljes tartalomhoz.

Közműnyilatkozat

Miért és hogyan igényeljünk közműnyilatkozatot?

Közműnyilatkozatra az alábbi esetekben lehet szükség:

  • építési engedélyezési eljárás
  • használatbavételi engedélyezési eljárás
  • fennmaradási engedélyezési eljárás
  • bontási engedélyezési eljárás.

A közműnyilatkozat igénylése történhet postai és elektronikus úton, valamint személyesen társaságunk ügyfélszolgálatain. Postai úton a Soproni Vízmű Zrt. postacímére (9401 Sopron, Postafiók 41.), elektronikus úton pedig a sopronivizmu@sopronivizmu.hu címre kell megküldeni a kérelmet. 

A közműnyilatkozatok kiállítása díjtalan.

A kérelmet az alábbi módon nyújthatja be:

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a kérelem kitöltésekor az igényelt ivóvíz-kapacitás és szennyvíz-kapacitás lakáscélú igénye esetén személyenként 0,1 m3/nap mennyiséget kell figyelembe venni.

Építési engedély esetén egy hónapnál nem régebbi földhivatali átnézeti térképmásolat csatolása szükséges.

A nyilatkozatok kiadásának feltételei:

  1. pontosan és hiánytalanul kitöltött kérelem,
  2. víziközmű bekötéssel rendelkező ingatlan esetén érvényes közszolgáltatási szerződés,
  3. a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvényben és a társaság üzletszabályzatában meghatározott víziközmű-fejlesztési hozzájárulás rendezettsége (nem lakossági célú használatbavételi engedély kérelmeknél),
  4. a kérelmezőnek társaságunk felé ne legyen lejárt határidejű tartozása.

A nyilatkozatok kiadását megelőzően az érintett ingatlanon – telefonos időpont-egyeztetést követően – helyszíni vizsgálatra kerül sor. A kivizsgálás során az ingatlan közműves ivóvízellátását és közműves szennyvízelvezetési lehetőségeit, meglévő bekötések esetén a szolgáltatási pontok megfelelőségét, a belső hálózat csatlakozását, a belső csatornahálózat szétválasztottságát és az építési engedélyezési eljárásban leírt feltételek teljesülését vizsgáljuk.

Miért érdemes építési engedélyezési eljárás során közműnyilatkozatot kérni?

Építési engedélyezési eljáráskor bár nem kötelező, mégis érdemes közműnyilatkozatot igényelni, mert ez esetben nyilatkozunk az építéssel érintett ingatlan közműves ivóvízellátásának és szennyvízelvezetésének lehetőségeiről, az eltérő megoldásokról, a tervezésről, továbbá vizsgálattal feltárjuk a hibákat, melyeket a használatbavételi engedély kéréséig meg kell oldani. Így időben fel tud készülni a feladatok elvégzésére.

 Elérhetőségeink:

99/ 519-100 

sopronivizmu@sopronivizmu.hu