Képernyő átméretezés történt. A további megfelelő működéshez fontos az oldal frissítése. Kérjük, töltse újra/frissítse az oldalt a fenti gombbal, vagy a Ctrl + F5 billentyűkombinációval.

A weboldal Internet Explorer böngészővel nem tekinthető meg!

Ugrás a teljes tartalomhoz.

6. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív),...

az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei
 •  SAP: vállalati általános ügyviteli rendszer (formátum:SQL)
 • SAP: ügyfél törzsadat-kezelő és vízdíjszámlázási rendszer (formátum:SQL)
  Az adatkezelés célja: a víziközművek üzemeltetőit szerződéses kötelezettségterheli, ezért országos szintű ügyféladatbázist kezel. 
  Jogalapja: a 2011. évi CCIX. törvény és a Ptk. 387-388. §-a, valamint az58/2013. (II.27.) Korm. rendelet.
  Érintettek köre: szerződött partnereink mindenkori, változó számban. 
  Az adatok forrása: az érintett szerződéskötése, jogalapja: 2011. évi CXII.törvény 5. § (1) bek. b. pont. 
  Az adatfelvétel módja: papír alapon a szerződés megkötésekor.
 • Piramis: bérszámfejtő rendszer (formátum:SQL)
 • G4S: munkaidő-nyilvántartó rendszer (formátum:SQL)
 • MIR: műszaki ügyviteli rendszer (formátum:SQL)
 • MapGuide: hálózati műszaki információk nyilvántartása térképi megjelenítéssel (formátum:SQL)
 • Közművagyon-nyilvántartó: önkormányzati tulajdonú közműelemek vagyonnyilvántartó adatbázisa (formátum:SQL)
 • Gépjármű nyilvántartó: társasági tulajdonú gépjárművek nyilvántartása (formátum:SQL)