Képernyő átméretezés történt. A további megfelelő működéshez fontos az oldal frissítése. Kérjük, töltse újra/frissítse az oldalt a fenti gombbal, vagy a Ctrl + F5 billentyűkombinációval.

A weboldal Internet Explorer böngészővel nem tekinthető meg!

Ugrás a teljes tartalomhoz.

Hírek, aktualitások

Felhívás tanulmányi versenyre

2022.03.02
Sajtóközlemény

Felhívás tanulmányi versenyre - cikk fotója

FELHÍVÁS

„PANNON-VÍZ – SOPRONI VÍZMŰ – AQUA VÍZŐRZŐK” TANULMÁNYI VERSENYRE

Előzmények

A PANNON-VÍZ Regionális Önkormányzati Víziközmű-szolgáltató Zrt., konzorciumi partnerségben a Soproni Vízmű Zrt.-vel, az AQUA Szolgáltató Kft.-vel, a Magyar Víziközmű Szövetséggel, és partneri együttműködésben a Győri Szakképzési Centrum Hild József Építőipari Szakgimnáziumával sikeres pályázatot nyújtott be a KEHOP-2.1.7 „A víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos szemléletformálás” kódszámú és című pályázati felhívásra, melynek keretében 117.399.727 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült.

A projekt átfogó, általános célja összhangban az EU 2020 stratégiát támogatandó, Magyarország Partnerségi Megállapodásában foglaltakkal, az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a természeti erőforrások – ezen belül kiemelten az ivóvízkészlet – tudatos, fenntartható és takarékos használata, védelme; az erőforrás-felhasználás hatékonyságának előmozdítása, valamint a környezetvédelem. Ezen belül egyenlő figyelmet fordít a vízbázis védelem különböző aspektusaira; a szennyezések elkerülésére és a szennyvíztisztítás kérdéskörére annak érdekében, hogy a víziközmű-szolgáltatás komplex rendszerét be tudjuk mutatni.

A projekt során tervezett tevékenységeket a résztvevők részben közösen, részben egyénileg valósítják meg, igazodva a már több éve folytatott szemléletformálási hagyományaikhoz.

Jelen felhívás a projekt részeként a szolgáltatási területeket lefedő, azok valós vízvédelmi problémáit megjelentető, aktív eléréseket eredményező versenyt kíván létrehozni és megvalósítani.

 1.      A tanulmányi verseny kiírója
 

PANNON-VÍZ Regionális Önkormányzati Víziközmű-szolgáltató Zrt. (9025 Győr, Országút u. 4.), a Soproni Vízmű Zrt. (9400 Sopron, Bartók Béla utca 42.), és az AQUA Szolgáltató Kft. (9200 Mosonmagyaróvár, Timföldgyári út 4.).

2.      A tanulmányi verseny céljai
 

A projekt lehetőséget biztosít arra, hogy tanulmányi verseny formájában hívja fel a figyelmet:

 • a víziközmű-szolgáltatás komplex rendszerére,
 • a meglévő infrastruktúra állagmegóvására,
 • a felhasználói tudatosság növelésére: víztakarékosság, fagyvédelem, helyes csatornahasználat,
 • a klímaváltozás hatása a víziközmű-szolgáltatásra.

3.      A tanulmányi verseny célcsoportjai
 

A PANNON-VÍZ Regionális Önkormányzati Víziközmű-szolgáltató Zrt., a Soproni Vízmű Zrt, és az AQUA Szolgáltató Kft. szolgáltatási területein elhelyezkedő településeken lakó (a települések felsorolása jelen versenyfelhívás mellékletében találhatóak), vagy az ezeken a településeken működő köznevelési, illetve szakképző intézményekben (általános iskolák, gimnáziumok, szakgimnáziumok, technikumok, szakképző iskolák) tanulói jogviszonnyal rendelkező tanulók a következő korcsoportokban:

 • az általános iskola alsó tagozatán tanulók,
 • az általános iskola felső tagozatán tanulók,
 • középfokú oktatási intézményekben (gimnáziumok, szakgimnáziumok, technikumok, szakképző iskolák) tanulók.

A 6, illetve 8 osztályos gimnázium 5. 6. 7. és 8. évfolyamos tanulói, az általános iskola felső tagozatán indulnak versenybe.

 4.      A tanulmányi verseny témakörei


 A vészhívás megérkezett: veszélyben a bolygó!
Diego007 az ügynök egér újra meg kell, hogy mentse az egész teremtett világot - ezzel a jövő generációit.
Harca során a diákok segítségével megkeresi az anyag- és energia-megtakarításokat - ezzel megelőzve a hulladékok képződését, az energia és az ivóvíz pazarlást.

 A küldetésben (tesztekben) a következő témák elsajátításáról adnak számot a résztvevők:

 • fenntartható vízgazdálkodás - takarékos vízhasználat a háztartásban,
 • a fentieket támogató háztartási praktikák, gépészeti-technikai megoldások,
 • víztakarékos magatartás.

5.      A tanulmányi versenyen való részvétel módja
 

Először az intézmény jelzi részvételi szándékát a mate.timea@pannon-viz.hu címen, a tárgyban megjelölve „Vízőrzők”. Az intézmény vállalja, hogy egy meghatározott napon bonyolítja le tanulói bevonásával a tanulmányi versenyt, ugyanis a tesztek kitöltésének egyéni idejét mérni kell.
A tanulmányi verseny kiírójának képviselője által papír alapon biztosított tesztlapon a jelentkezési adatok megadását követően, a kérdésekre történő válaszadással vesz részt a tanuló a versenyen. A kitöltött tesztlapokat az iskola által kijelölt pedagógus juttatja el a felhívás kiírójához.

6.      Határidők, a tanulmányi verseny időtartama
 

„Pannon-Víz – Soproni Vízmű – AQUA Vízőrzők” küldetése tanulmányi verseny 2022. február 25. és 2022. június 30-ig érhető el az intézmények számára.

 7.      Szülői hozzájárulás
 

Fontos tudni: ha 18 év alatti diák vesz részt a versenyben, akkor ehhez szükség van a szülő hozzájárulására.

A 18 éven aluli diákok a szülői nyilatkozat megérkezéséig is részt vehetnek a versenyben/teljesíthetik a küldetést, azonban az általuk kitöltött teszt csak akkor lesz továbbítva a versenyt lebonyolító Intézmény által a Kiíróhoz (valamint az elért eredményük csak akkor lesz értékelve és díjazva), ha a kitöltött, aláírt szülői nyilatkozatot az Intézmény a Kiírókhoz – postai úton – eljuttatja. Amennyiben ez nem történik meg legkésőbb a verseny időszak végéig, akkor annak a tanulónak a tesztje érvényét veszti, a versenyben nem vehet részt.

 8.      Háttéranyagok a felkészüléshez
 

A versenyre történő felkészülést a következő linkek segítik:

https://www.pannon-viz.hu/cikk/viz-vilagnap-online-kornyezetismeret-ora-video-.html

https://www.pannon-viz.hu/cikk/ivoviz_ellatas.html

https://www.aquakft.hu/tudasbazis

https://www.sopronivizmu.hu/szolgaltatas

https://www.aquakft.hu/ivoviz-szolgaltatas

https://www.aquakft.hu/userfiles/file/letoltesek/tudnivalok-a-csapvizzel-kapcsolatban.pdf

https://www.sopronivizmu.hu/szolgaltatas/laborat%C3%B3riumi-szolg%C3%A1ltat%C3%A1sok/v%C3%ADzmin%C5%91s%C3%A9gi-adatok

https://www.pannon-viz.hu/cikk/vizkemenyseg.html#!prettyPhoto

https://www.maviz.org/fogyasztoi_hir/hogyan_keszul_a_csapviz

https://www.aquakft.hu/userfiles/file/letoltesek/csatornahasznalati-illemtan.pdf

 https://www.ervzrt.hu/a-vizrol/a-fold-vizkeszlete/

http://www.maviz.org/meddig_eleg_a_fold_vizkeszlete

A VÍZ, MINT ERŐFORRÁS ÉS KOCKÁZAT | Digitális Tankönyvtár (tankonyvtar.hu)

https://www.pannon-viz.hu/cikk/gyori_vizellatas_tortenete.html

https://www.mozaweb.hu/Extra-3D_modell-Ivovizellatas-139718

Továbbá a www.nkp.hu oldalon elérhető okos tankönyvek (elsősorban földrajz, biológia, természettudomány, illetve az alsó tagozat 3 – 4. osztályai számára készült környezetismeret tankönyvek).

 

9.      A tanulmányi versenyfelhívás és ez ehhez kapcsolódó dokumentáció elérhetősége
 

PANNON-VÍZ Regionális Önkormányzati Víziközmű-szolgáltató Zrt. szolgáltatási területén:

https://www.pannon-viz.hu/article/felhivas-tanulmanyi-versenyre.html

Soproni Vízmű Zrt. szolgáltatási területén:

https://www.sopronivizmu.hu/news/21/85/Felh%C3%ADv%C3%A1s-tanulm%C3%A1nyi-versenyre

 AQUA SZOLGÁLTATÓ Kft. szolgáltatási területén:

https://www.aquakft.hu/kozerdeku#tanulmanyi-verseny

 

10.  A tanulmányi versenyfelhívás dokumentumlistája
 

 • tanulmányi versenyfelhívás,
 • azon települések listája, ahonnét kezdeményezni lehet a tanulmányi versenyen való részvételt.

A dokumentumokban található információkat együttesen kell figyelembe venni.

11.  Az értékelés szempontjai
 

 • a kérdésekre adott jó válaszok aránya,
 • a kitöltés időtartama,

holtverseny esetén a helyezések sorsolással kerülnek eldöntésre.

12.  Díjazás, eredményhirdetés
 

Az eredmény közzétételére 2022. szeptember 30-ig kerül sor a versenyt meghirdető szervezetek honlapjain.

Iskolai tagozatok szerint (általános iskola alsó tagozat, általános iskola felső tagozat, középiskola) az az első 3 versenyző kerül díjazásra, aki a legjobb eredménnyel (jó válaszok aránya) és leggyorsabban, legrövidebb idő alatt tölti ki a tesztet.

Különdíjban részesülnek azok az iskolák (az első három), ahonnan a legtöbb versenyző vesz részt a tanulmányi versenyben (a tanulói létszámot figyelembe véve).

  

13.  További információk
 

További információk az alábbi e-mail címeken kérhetők:

Pannon-Víz Zrt. szolgáltatási területén: mate.timea@pannon-viz.hu
Soproni Vízmű Zrt. szolgáltatási területén: arany.jadi.eniko@sopronivizmu.hu
AQUA Szolgáltató Kft. szolgáltatási területén: arany.jadi.eniko@aquakft.hu


Kérjük, hogy a levél tárgyában tüntesse fel: „Pannon-Víz – Soproni Vízmű – AQUA Vízőrzők”.

 

14.  A módosítás joga
 

A pályázat kiírója fenntartja a jogot arra, hogy a pályázati felhívás bármelyik pontja változhat oly módon, hogy az, a már versenytesztet kitöltőket hátrányosan nem érintheti.

 

15.  A tanulmányi verseny szervezője
 

A versenyszervezést és a verseny lebonyolítását a PANNON-VÍZ Regionális Önkormányzati Víziközmű-szolgáltató Zrt., a Soproni Vízmű Zrt., és az AQUA Szolgáltató Kft. végzi.

 

 Sikeres részvételt kívánunk!

  

Letölthető mellékletek:

 Adatvédelmi tájékoztató és folyamatleírás

Hozzájáruló nyilatkozat személyes adatkezeléshez

1.sz. melléklet: Pályázatra jogosult települések listája