Képernyő átméretezés történt. A további megfelelő működéshez fontos az oldal frissítése. Kérjük, töltse újra/frissítse az oldalt a fenti gombbal, vagy a Ctrl + F5 billentyűkombinációval.

A weboldal Internet Explorer böngészővel nem tekinthető meg!

Ugrás a teljes tartalomhoz.

50 éves a soproni szennyvíztisztító telep

50 éves a soproni szennyvíztisztító telep

A középkori kezdetleges csatornázás fejlesztése, a szennyvízcsatorna hálózatok építése Sopronban az 1910-es években kezdődött. A munkák különböző intenzitással folytak, nagy változást a II. világháborút követő évtizedek, valamint az ezredforduló környéke hozott.
Napjainkban a fejlesztéseken kívül erőteljesen előtérbe került a csatornahálózatok rekonstrukciós igénye is.

A csatornahálózat építése mellett, több előkészítő tervezést követően a Sopron városban keletkező szennyvizek szennyvíztisztító telepen történő kezelése 50 éve, 1971-ben indult el. Ekkor még csak mechanikai tisztítási fokozat kiépítésével, amely durva rácson történő szűrést és ezt követő ülepítést jelentett, így a telepre érkező szennyvizek közel 30%-os tisztítás után kerültek bevezetésre a befogadó Ikva patakba. A telep hidraulikai kapacitása akkor 9.000 m3/nap volt.

Nagy előre lépést az 1987-ben megvalósult biológiai tisztítási fokozat üzembe helyezése jelentette. Az ezt követő években a telepen különböző, az iszapkezelést érintő fejlesztések történtek.

Sopron szv.t. biológiai blokk levegőztető 4 (2)

Kiemelt újításként említhetjük, hogy megszűntek az iszapszikkasztó ágyak, azaz az iszapok szikkasztó ágyakból történő kézi kilapátolását felváltotta a gépi iszap víztelenítési technológia.

Iszapvíztelenítő centrifuga

A város fejlődése miatti kapacitás bővítés és a telep korszerűsítésének igénye a 2000-es években erőteljesen jelentkezett. Hosszú előkészítő tervezési munkát követően 2008-ban ISPA támogatott beruházás keretében megvalósult a soproni szennyvíztisztító telep teljes átépítése, komplett új szennyvíztisztítási és iszapkezelési vonal kiépítésével, 21.000 m3/nap hidraulikai kapacitással. A beruházás révén a telepre érkező szennyvizek 96-98 %-os tisztítását sikerült elérni.
További kiegészítő fejlesztések révén sikerült megvalósítani a telep automatikus üzemét, magára hagyhatóságát.

A soproni szennyvíztisztító telep fejlődése folyamatos és töretlen, az ISPA beruházás óta eltelt közel 15 év alatt további fontos fejlesztésekre került sor, úgy az iszapkezelő vonalon, mint a mechanikai tisztítási egységeken.

A telepen jelenleg is több előkészítő munka van folyamatban, melyek megépítését pályázati forrásokból történő támogatás segítheti elő.

Az elmúlt 50 év munkássága, a folyamatos fejlődés megtartása iránymutató a jövőre nézve, hogy a szennyvíztisztítással kapcsolatos elvárásokat a soproni szennyvíztisztító telep mindenkor, magas színvonalon biztosítani tudja.

A Sopron és környékének szennyvízkezelését bemutató kisfilm ide kattintva megtekinthető. 

Fényképek a régmúltból