Képernyő átméretezés történt. A további megfelelő működéshez fontos az oldal frissítése. Kérjük, töltse újra/frissítse az oldalt a fenti gombbal, vagy a Ctrl + F5 billentyűkombinációval.

A weboldal Internet Explorer böngészővel nem tekinthető meg!

Ugrás a teljes tartalomhoz.

Belső csőtörés

Miért kell ellenőrizni a házi ivóvízhálózatot?

A meghibásodások miatt észrevétlenül elfolyó víz kiugró összegű számlákat eredményezhet. Ennek elkerülése érdekében havonta néhány percet érdemes az ellenőrzésre szánni.

A bekötési vízmérő utáni csatlakozó hollandit követő hálózat a házi ivóvízhálózat, amely a felhasználó tulajdona és felelőssége. A házi ivóvízhálózat a felhasználási hely ivóvízfogyasztását biztosító vezetékekből és azok kiegészítő elemeiből áll, ezeken keresztül jut a vízvételi helyig az ivóvíz. A házi ivóvízhálózat része a vízmérő akna is. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet 57. § (3) bekezdése szerint a felhasználó a tulajdonában lévő házi ivóvíz- és szennyvízhálózatot, illetve a csatlakozó hálózat műszaki állapotát rendszeresen ellenőrzi és az észlelt hibák kijavításáról haladéktalanul gondoskodik. Jól felfogott érdekünk mellett tehát jogszabályi kötelezettség is a rendszeres ellenőrzés.

Hogyan derítsem fel a csőrepedést, csőtörést?

Először gondosan zárjon el minden csapot, WC-tartályt, mosógépet, mosogatógépet, egyéb fogyasztókat az épületekben és kertben. Ezután figyelje meg a vízmérőt. Ha nincs meghibásodás a házi vezetékszakaszon, akkor a vízmérőn lévő csillagkerék és számlálókerekek nem mozoghatnak. Ha a vízmérő csillagkereke ezt követően is forog, gyanítható, hogy valahol elfolyik a víz.

Vízmérő csillagkereke

 

Mit tegyek, ha elfolyik a víz?

Ilyen esetben a felhasználónak gondoskodnia kell a hiba kijavításáról. Mérőállását jegyezze fel, ez szükséges lesz a bejelentéshez. A rendelet szerint "A felhasználó köteles a víziközmű-szolgáltató számára a hiba keletkezésének helyét ellenőrizhető módon bemutatni és a javítást számlával igazolni". A hiba keletkezésének helyét a javítást követően se burkolja el, amíg a helyszíni ellenőrzést a Soproni Vízmű Zrt. el nem végezte. Kivizsgáljuk és jegyzőkönyvben rögzítjük, hogy a meghibásodás következtében elfolyt ivóvíz a szennyvíz-törzshálózatba jutott-e vagy a környezetben elszivárgott. A felhasználót jóváírás illeti meg a szennyvízhálózatba nem került vízmennyiség alapján.

Ha a hiba a szolgáltató szakaszán van, haladéktalanul jelentse be a +36 (99) 519 200-as telefonszámon!

Ha vízhálózatán szükségessé válik valamilyen karbantartási, hibajavítási munka, javasoljuk, hogy bízzon meg szakembert.

A bejelentést az alábbi nyomtatványon teheti meg:

Nyilatkozat a belső vízvezetékrendszeren bekövetkezett meghibásodásról

Ehhez csatolja a meghibásodásról készült fényképet és ha van, a javításról kiállított számla másolatát.

Ha a rendszeres ellenőrzések során feltárt hibákat kijavítja, az elhasználódott vagy nem működő alkatrészeket (pl.: elzárókat, tömítéseket) kicseréli, szükség esetén a vízhálózatot felújítja, elkerülheti a rendellenes működést, minimalizálhatja az esetleges károkat.

A házi ivóvízhálózat meghibásodásával kapcsolatos szabályokról további információt a bejelentőlapon és Üzletszabályzatunk 4.3.6.5. pontjában, a 60-61. oldalon talál.