Képernyő átméretezés történt. A további megfelelő működéshez fontos az oldal frissítése. Kérjük, töltse újra/frissítse az oldalt a fenti gombbal, vagy a Ctrl + F5 billentyűkombinációval.

A weboldal Internet Explorer böngészővel nem tekinthető meg!

Ugrás a teljes tartalomhoz.

Védendő felhasználók

Védendő felhasználó az a természetes személy, ideértve a mellékvízmérővel rendelkező elkülönített vízhasználót, valamint a fogyatékkal élő felhasználót is, aki jogszabályban meghatározott szociális helyzete alapján a víziközmű-szolgáltatásban megkülönböztetett feltételek szerint vehet részt.

A szociálisan rászoruló felhasználó a védendő felhasználói kör nyilvántartásába történő felvételének a megfelelését 30 napnál nem régebbi, kitöltött és aláírt nyomtatványon, vagy a szociálisan rászoruló felhasználói státuszt megállapító szerv által kibocsátott, a jogosultság fennállását igazoló, 30 napnál nem régebbi igazolás, illetve határozat eredeti példányának bemutatásával igazolhatja a víziközmű-szolgáltató felé.

A kitöltendő nyomtatvány és a kitöltési útmutató honlapunkról letölthető az alábbi linkeken, vagy személyesen az Ügyfélszolgálatunkon kérhető.

Kérelem szociálisan rászoruló személyként a védendő felhasználók nyilvántartásába történő felvétel/nyilvántartás meghosszabbítása iránt

Kérelem fogyatékkal élő személyként a védendő felhasználók nyilvántartásába történő felvétel / nyilvántartás meghosszabbítása iránt

 

A védendő felhasználókkal kapcsolatos szabályokról további részletes információkat Üzletszabályzatunk 4.3.7.3. pontjában, a 66-69. oldalon talál.