Képernyő átméretezés történt. A további megfelelő működéshez fontos az oldal frissítése. Kérjük, töltse újra/frissítse az oldalt a fenti gombbal, vagy a Ctrl + F5 billentyűkombinációval.

A weboldal Internet Explorer böngészővel nem tekinthető meg!

Ugrás a teljes tartalomhoz.

Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás

Mely felhasználókat érinti a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás fizetési kötelezettség?

Amennyiben a felhasználó – a költségvetési szervek és intézményeik kivételével – az adott felhasználási helyen jövedelemszerző gazdasági tevékenység keretében veszi igénybe a víziközmű-szolgáltatást, nyereség- és vagyonszerzési célt szolgáló tevékenységet végez, nem lakossági felhasználónak minősül, és a 2011. CCIX. törvény 69-72. § alapján víziközmű-fejlesztési hozzájárulást köteles fizetni.

A közszolgáltatási szerződés megkötésének és így a víziközmű-szolgáltatás megkezdésének előfeltétele az abban foglalt víziközmű-fejlesztési hozzájárulás összegének megfizetése. A fizetési kötelezettség vállalásáról az alábbi nyomtatványon nyilatkozhat a szerződés benyújtásakor:

Felhasználói nyilatkozat víziközmű-fejlesztési hozzájárulásról új igénybevétel esetén

A nyilatkozat jóváhagyását követően a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás összegét kiszámlázzuk. A kapacitás igénybevételének jogosultsága a pénzügyi teljesítéstől kezdődik.

A víziközmű-fejlesztési hozzájárulás mértéke (a dátumra kattintva letölthető):

2014. január 1-jétől

2013. év

Mentesség

 

Új, legfeljebb 32 mm átmérőjű ivóvíz- és legfeljebb 160 mm átmérőjű szennyvíz bekötővezeték kiépítése esetén a leendő felhasználó/igénybejelentő mentes a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás megfizetése alól. Mentesek továbbá a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás megfizetése alól az ideiglenes vízvételezések, építési tevékenységek.

A víziközmű-fejlesztési hozzájárulás megfizetése alóli esetleges mentesség a közszolgáltatási szerződés 4. pontjában vagy a mellékszolgáltatási szerződés 3. pontjában rögzítésre kerül.


A rendelkezésre álló vagy lekötött kvóta túllépése

A felhasználó/elkülönített vízhasználó szerződésszegést követ el, ha a közszolgáltatási vagy mellékszolgáltatási szerződésben lekötött kapacitást túllépi.

 

 

Honnan tudhatja, hogy túllépte a rendelkezésre álló kapacitást?

A rendelkezésre álló napi mennyiséget a közszolgáltatási szerződés 4. pontja vagy a mellékszolgáltatási szerződés 3. pontja tartalmazza. A ténylegesen igénybe vett mennyiség a számlán feltüntetett számlázott mennyiség és az elszámolási időszak naptári napjainak hányadosa. Amennyiben a ténylegesen igénybe vett napi mennyiség meghaladja a rendelkezésre álló napi mennyiséget, túllépés történik.

 

 

Mi történik, ha túllépi a rendelkezésre álló mennyiséget?

Túllépés esetén a Soproni Vízmű Zrt. a lekötött és a ténylegesen igénybe vett kontingens különbségére kötbért érvényesíthet. A kötbér mértékét az Üzletszabályzat 10. számú melléklete tartalmazza, amelynek alapján a kötbér mértéke 3 m³/nap eltérésig 50.000 Ft/alkalom, 3 m³/nap feletti eltérés esetén 100.000 Ft/alkalom víziközmű-szolgáltatási ágazatonként (ivóvíz-szolgáltatás, szennyvíz-kezelés külön).

Az érvényesített kötbérről a Soproni Vízmű Zrt. számviteli bizonylatot állít ki, és tértivevényes levélben megküldi a felhasználó/elkülönített vízhasználó részére. A levél mellékletként tartalmazza a többletkapacitás megváltását kezdeményező Felhasználói nyilatkozatot is.

A kötbér határidőig történő befizetésének elmulasztása esetén társaságunk fizetési meghagyásos eljárást kezdeményez, illetve amennyiben a fizetési határidő lejártát követő hónapokban igénybevett szolgáltatási mennyiség a közszolgáltatási/ mellékszolgáltatási szerződésben rögzített szolgáltatási kapacitást meghaladja, akkor a szolgáltatást időszakosan szüneteltethetjük.

 

 

Hogyan tudja elkerülni a kötbért?

Amennyiben a jövőben a további kötbér kivetését el kívánja kerülni, és a többletfogyasztásnak megfelelő szolgáltatási kapacitást kíván megváltani, kérjük, az elszámolási időszak záró napját követő 60. napig jelezze ezt írásban társaságunk felé a következő nyomtatványon:

Felhasználói nyilatkozat víziközmű-fejlesztési hozzájárulásról, meglévő jogosultságnál több igénybevétele esetén

A víziközmű-fejlesztési hozzájárulással kapcsolatban további részletes információkat Üzletszabályzatunk 4.2.3. pontjában, a 34-37. oldalon talál. Az érvényesíthető kötbér mértékét az Üzletszabályzatunk 10. számú melléklete tartalmazza.