Képernyő átméretezés történt. A további megfelelő működéshez fontos az oldal frissítése. Kérjük, töltse újra/frissítse az oldalt a fenti gombbal, vagy a Ctrl + F5 billentyűkombinációval.

A weboldal Internet Explorer böngészővel nem tekinthető meg!

Ugrás a teljes tartalomhoz.

Ha a számlán feltüntetett határidőben nem tud eleget tenni fizetési kötelezettségének, írásban részletfizetési kérelmet nyújthat be.

Részletfizetési kedvezmény 12 naptári hónapon belül 1 alkalommal illeti meg a felhasználót.

A kérelem benyújtható írásban e-mailen vagy postai úton. 

A kérelmet részletesen indokolni kell.

Kérjük, kérelmében adja meg az alábbi adatokat:

  • vevő (fizető) azonosító
  • név
  • születési hely
  • születési idő
  • anyja neve
  • e-mail cím
  • telefonszám

A fizetést könnyítő lehetőség nem jelent a késedelmi kamat megfizetése alóli mentesítést (kivéve védendő felhasználók esetén), amely a befizetést követően kerül felszámításra.

A felhasználónak vállalnia kell, hogy a fizetéskönnyítés igénybevételének időtartama alatt esedékes számlákat határidőre kiegyenlíti.

Ha volt az elmúlt 1 évben olyan részletfizetési megállapodása, amelyet a teljesítés elmulasztása miatt felmondtunk, akkor – védendő felhasználók kivételével – a kérelmet elutasítjuk.

A részletfizetés időtartamáról, a részletek számáról a Soproni Vízmű Zrt. dönt.

A fizetési határidő lejárta előtt beküldött kérelmek esetén a részletfizetés időtartamának számítása az igénylést megelőző 12 hónapban számlázott átlagfogyasztás ellenértéke alapján történik az alábbi táblázat szerint. A táblázat tájékoztató jellegű, egyedi mérlegelés alapján a döntés ettől eltérhet.

Tartozás mértéke átlagfogyasztáshoz viszonyítva

Részletfizetés időtartama

≤ 2 havi

2 hónap

2-4 havi

4 hónap

4-6 havi

6 hónap

> 6 havi

7-12 hónap

 

A fizetési határidő letelte után beérkezett kérelmet egyedi elbírálás alapján a Soproni Vízmű Zrt. elutasíthatja, annak helyt adhat, vagy feltételül szabhatja a tartozás egy bizonyos részének egyösszegű, azonnali befizetését vagy kamatfizetési kötelezettséget köthet ki. A részletfizetés időtartamáról, a részletek számáról is egyedi mérlegelés alapján dönt.

A kérelem elbírálását követően a Soproni Vízmű Zrt. a kérelmezővel részletfizetési megállapodást köthet. Az elbírálás eredményéről a kérelmezőt írásban értesíti.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a Soproni Vízmű Zrt. által aláírt és megküldött megállapodás kézhezvételétől számított 8 naptári napon túl visszaküldött megállapodás érvényét veszti.

 A részletfizetési és fizetési haladék kérelemmel kapcsolatban további részletes információkat Üzletszabályzatunk 4.3.7. pontjában, az 61-69. oldalon talál.