A weboldal Internet Explorer böngészővel nem tekinthető meg!

Szennyvízbekötés, átépítés, megszüntetés


Szennyvíz-bekötés, tisztítófelállás létesítés/megszüntetés kivitelezés megkezdésének feltételei

 • Bejelentő lap a csatornabekötéssel kapcsolatos kivitelezéshez kitöltése, melyet a kivitelező aláírásával igazol.
 • Új bekötés kiépítése esetén a tulajdonos önkormányzat hozzájárulása is szükséges a bejelentőlapon.
 • Nem lakossági felhasználó igénye esetén a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás befizetése, amelyet a Közműfejlesztési osztályon vagy az Ügyfélszolgálaton kezdeményezhet az alábbi nyomtatványon:

   Felhasználói nyilatkozat víziközmű-fejlesztési hozzájárulásról új igénybevétel esetén

 • Jóváhagyott tervdokumentáció, melynek benyújtásáról a tervező gondoskodik. Tervezői névjegyzék
  Tisztítófelállás kiépítése magánterületen bejelentése esetén nem kell tervdokumentációt készíteni.

A Bejelentő laphoz csatolni kell:

A kivitelezés folyamata

A kivitelezést – a bejelentő közvetlen megrendelésére – a jóváhagyott tervek alapján és a műszaki irányelvek figyelembevételével csak a műszaki biztonsági hatóság nyilvántartásában szereplő vízszerelő végezheti. Vízszerelők névjegyzékének területi kivonata

 • A kivitelezési munkát a bejelentő a kivitelezőtől közvetlenül rendeli meg.
 • A bejelentés jóváhagyásáról társaságunk e-mailben tájékoztatja a választott kivitelezőt és a bejelentőt.
 • A kivitelezést a tervdokumentáció – annak hiányában a bejelentés – jóváhagyásától számított 1 éven belül el kell végezni.

A műszaki átadás feltételei

 • A kivitelezésről készült megvalósulási rajz társaságunknak történő megküldése
 • Csatornakamerázási, műtárgy-ellenőrzési jegyzőkönyv
  A kamerás vizsgálatot társaságunknál rendeli meg a kivitelező.
 • A kivitelezésről készült számlamásolat(ok) társaságunknak történő megküldése.

További részletes információkat a bekötésekkel és szerződéskötéssel kapcsolatos szabályokról Üzletszabályzatunk 4.1. és 4.2. pontjában, a 15-35. oldalon, valamint a Bejelentő lapon talál. A tervdokumentációk kötelező tartalma Üzletszabályzatunk 1. mellékletében, a 97-98. oldalon található.