Képernyő átméretezés történt. A további megfelelő működéshez fontos az oldal frissítése. Kérjük, töltse újra/frissítse az oldalt a fenti gombbal, vagy a Ctrl + F5 billentyűkombinációval.

A weboldal Internet Explorer böngészővel nem tekinthető meg!

Ugrás a teljes tartalomhoz.

Háztartási szennyvíz-beemelők üzemeltetésének átvétele

Háztartási szennyvíz-beemelők üzemeltetésének átvétele

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény, valamint a végrehajtásáról rendelkező 58/2013. (II.27) Korm. rendelet értelmében „A lakossági felhasználó háztartási szennyvizét a törzshálózatba juttató szivattyúnak, vákuumszelepnek és ezek műtárgyainak, szerelvényeinek (a továbbiakban együtt: szennyvíz beemelő)

a) a szennyvízelvezető törzshálózattal egyidejű kiépítése – a víziközmű-szolgáltatóval történő eltérő megállapodás hiányában – az ellátásért felelős,

b) a működtetése működőképességének és üzembiztonságának, üzemképes állapotának folyamatos fenntartása a víziközmű-szolgáltató feladata.”

A rendelet előírja továbbá, hogy: „A szennyvíz beemelő működtetéséhez a felhasználó biztosítja:

a) a szennyvíz beemelő megközelítésének és hozzáférhetőségének korlátozásmentes lehetőségét, valamint

b) eltérő műszaki kialakítás vagy megállapodás hiányában a szennyvíz beemelő folyamatos energiaellátását.”

Amennyiben a felhasználó belső hálózatán olyan szennyvíz beemelő működik, mely

  • az ingatlanon keletkező háztartási szennyvizet közvetlen nyomóvezetéken keresztül juttatja a szennyvízelvezető törzshálózatba,
  • tárolókapacitása legalább egy nap alatt keletkező szennyvízmennyiség tárolására elegendő,
  • szivattyúját megtápláló elektromos vezetékek burkolatbontás nélkül kifűzhetőek a villamos szekrény csatlakozási pontjáig,

a szennyvíz beemelő mű üzemeltetésre történő átadását írásban lehet kezdeményezni társaságunknál az alábbi tájékoztató mellékletében található nyilatkozaton:

Szándéknyilatkozat szennyvíz beemelő tulajdonjogi átadásával, valamint a független energia hálózat kiépítésével kapcsolatban

A fentiek nem vonatkoznak azon szennyvíz beemelőkre, mely a keletkező szennyvizet nem közvetlenül juttatja a törzshálózatba, hanem például gravitációs bekötővezetéken keresztül.

A bejelentéshez csatolandó:

  • a szennyvíz beemelő műtárgy, szivattyú, villamos védelmi berendezések műszaki dokumentációi,
  • a szennyvízbeemelő, a nyomóvezeték, valamint a villamosenergia-ellátó vezetékről készült geodéziai bemérés (DWG formátumban),
  • a műtárgy korábbi javításának, karbantartásának dokumentációi.

Átadást követően a műtárgy hozzáférhetőségét ellenőrzés, karbantartás, hibaelhárítás céljából tehergépkocsival, a nap bármely szakában korlátozásmentesen kell biztosítani. Az igénybejelentést követően helyszíni egyeztetésre kerül sor, ahol a szolgáltató és a felhasználó műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvet vesz fel, amely a tájékoztató 2. melléklete.