Képernyő átméretezés történt. A további megfelelő működéshez fontos az oldal frissítése. Kérjük, töltse újra/frissítse az oldalt a fenti gombbal, vagy a Ctrl + F5 billentyűkombinációval.

A weboldal Internet Explorer böngészővel nem tekinthető meg!

Ugrás a teljes tartalomhoz.

Vízbekötés létesítése vagy átépítése

Földmunkával járó vízbekötés kiépítését a műszaki biztonsági hatóság nyilvántartásában szereplő vízszerelő végezhet.

Vízszerelők névjegyzékének területi kivonata

A bejelentőnek tervdokumentációt kell készíttetnie az általa kiválasztott, jogosultsággal rendelkező tervezővel. Tervezői névjegyzék

A tervdokumentáció benyújtásáról a tervező gondoskodik. A Soproni Vízmű Zrt. által jóváhagyott terv a jóváhagyás időpontjától kezdődően egy évig érvényes!

Bejelentő kizárólag az ingatlan tulajdonosa vagy tulajdonosi hozzájárulással a vízbekötés vagy átépítés költségviselője lehet.

Nem lakossági felhasználónak, ha a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 69. § szerint víziközmű-fejlesztési hozzájárulás megfizetésére kötelezett, a Közműfejlesztési osztályon vagy az Ügyfélszolgálaton kezdeményezheti az alábbi nyomtatványon:

Felhasználói nyilatkozat víziközmű-fejlesztési hozzájárulásról új igénybevétel esetén

A jóváhagyott tervdokumentáció kézhezvétele után a bejelentő az általa választott vízszerelővel egyeztet a kivitelezésről.

Vízmérő akna kialakítása

Kattintson a képre a nagyításhoz.

Vízmérő akna kialakítását bemutató tervrajz

Vízbekötési igény benyújtása

Az Ügyfélszolgálat hiányosság esetén az igénybejelentő nyomtatványt hiánypótlásra visszaadja, vagy 15 napon belül visszaigazolja bejelentés elfogadását, valamint a bejelentés elfogadásáról tájékoztatja a választott kivitelezőt.

A vízbekötés vagy átépítés költségeit a bejelentőnek kell a vízszerelő felé megfizetnie.

A vízszerelő beszerzi a munka megkezdéséhez szükséges hatósági engedélyeket (bontási engedély, közműkezelői nyilatkozat… stb.).

A kivitelezés befejezéséről a vízszerelő tájékoztatja a Soproni Vízmű Zrt.-t, és azzal egyidejűleg a vagyon-nyilvántartásba vételhez szükséges dokumentumokat megküldi. A bekötési vízmérő bekerül a társaság számlázási- és vagyonnyilvántartásába.

Az Ügyfélszolgálat megküldi a felhasználónak az aláírt közszolgáltatási szerződés egy példányát és a részszámla-mennyiség bejelentésére szolgáló nyomtatványt (Változás-bejelentő részszámla mennyiség változásról). A részszámla-mennyiség bejelentésére szolgáló nyomtatvány vissza nem küldése esetén a Soproni Vízmű Zrt. családi ház és telki vízmérő esetén 8 m³, társasházi lakás és locsolómérő esetén 6 m³ mennyiséget számláz.

További részletes információkat a bekötésekkel és szerződéskötéssel kapcsolatos szabályokról Üzletszabályzatunk 4.1. és 4.2. pontjában, a 15-36. oldalon, valamint a Bejelentő lapon talál. A tervdokumentációk kötelező tartalma Üzletszabályzatunk 1. mellékletében, a 99-100. oldalon található.