Képernyő átméretezés történt. A további megfelelő működéshez fontos az oldal frissítése. Kérjük, töltse újra/frissítse az oldalt a fenti gombbal, vagy a Ctrl + F5 billentyűkombinációval.

A weboldal Internet Explorer böngészővel nem tekinthető meg!

Ugrás a teljes tartalomhoz.

Vízbekötés létesítése vagy átépítése

Földmunkával járó vízbekötés kiépítését a műszaki biztonsági hatóság nyilvántartásában szereplő vízszerelő végezhet.

Vízszerelők névjegyzékének területi kivonata

A bejelentőnek tervdokumentációt kell készíttetnie az általa kiválasztott, jogosultsággal rendelkező tervezővel.

Tervezői névjegyzék

A tervdokumentáció benyújtásáról a tervező gondoskodik. A Soproni Vízmű Zrt. által jóváhagyott terv a jóváhagyás időpontjától kezdődően egy évig érvényes!

Bejelentő kizárólag az ingatlan tulajdonosa vagy tulajdonosi hozzájárulással a vízbekötés vagy átépítés költségviselője lehet.

Bejelentését megteheti az E-ügyfélszolgálaton keresztül is.

Nem lakossági felhasználónak, ha a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 69. § szerint víziközmű-fejlesztési hozzájárulás megfizetésére kötelezett, a Közműfejlesztési osztályon vagy az Ügyfélszolgálaton kezdeményezheti az alábbi nyomtatványon:

Felhasználói nyilatkozat víziközmű-fejlesztési hozzájárulásról új igénybevétel esetén

A jóváhagyott tervdokumentáció kézhezvétele után a bejelentő az általa választott vízszerelővel egyeztet a kivitelezésről.

Vízmérő akna kialakítása

Kattintson a képre a nagyításhoz.

Vízmérő akna kialakítását bemutató tervrajz

Vízbekötési igény benyújtása

 
  • Vízbekötéssel egyidejűleg történő ikermérő létesítése esetén a Bejelentő laphoz kapcsolódó pótlapot is hiánytalanul ki kell tölteni. Több ikermérő létesítése esetén az ikermérők darabszámának megfelelő pótlapot és aláírt két példány közszolgáltatási szerződést kell benyújtani.

Az Ügyfélszolgálat hiányosság esetén az igénybejelentő nyomtatványt hiánypótlásra visszaadja, vagy 15 napon belül visszaigazolja bejelentés elfogadását, valamint a bejelentés elfogadásáról tájékoztatja a választott kivitelezőt.

A vízbekötés vagy átépítés költségeit a bejelentőnek kell a vízszerelő felé megfizetnie.

A vízszerelő beszerzi a munka megkezdéséhez szükséges hatósági engedélyeket (bontási engedély, közműkezelői nyilatkozat… stb.).

A kivitelezés befejezéséről a vízszerelő tájékoztatja a Soproni Vízmű Zrt.-t, és azzal egyidejűleg a vagyon-nyilvántartásba vételhez szükséges dokumentumokat megküldi. A bekötési vízmérő bekerül a társaság számlázási- és vagyonnyilvántartásába.

Az Ügyfélszolgálat megküldi a felhasználónak az aláírt közszolgáltatási szerződés egy példányát és a részszámla-mennyiség bejelentésére szolgáló nyomtatványt (Változás-bejelentő részszámla mennyiség változásról). A részszámla-mennyiség bejelentésére szolgáló nyomtatvány vissza nem küldése esetén a Soproni Vízmű Zrt. családi ház és telki vízmérő esetén 8 m³, társasházi lakás és locsolómérő esetén 6 m³ mennyiséget számláz.

További részletes információkat a bekötésekkel és szerződéskötéssel kapcsolatos szabályokról Üzletszabályzatunk 4.1. és 4.2. pontjában, a 14-37. oldalon, valamint a Bejelentő lapon talál. A tervdokumentációk kötelező tartalma Üzletszabályzatunk 1. mellékletében, a 102-103. oldalon található.