Képernyő átméretezés történt. A további megfelelő működéshez fontos az oldal frissítése. Kérjük, töltse újra/frissítse az oldalt a fenti gombbal, vagy a Ctrl + F5 billentyűkombinációval.

A weboldal Internet Explorer böngészővel nem tekinthető meg!

Ugrás a teljes tartalomhoz.

Vízbekötés megszüntetése

Vízbekötés megszüntetése

A gerincvezetéknél történő vízbekötés megszüntetését a műszaki biztonsági hatóság nyilvántartásában szereplő vízszerelő végezheti.

Vízszerelők névjegyzékének területi kivonata

 

A megrendelés folyamata

A bejelentőnek tervdokumentációt kell készíttetnie az általa kiválasztott, jogosultsággal rendelkező tervezővel. Tervezői névjegyzék

A tervdokumentáció benyújtásáról a tervező gondoskodik. A Soproni Vízmű Zrt. által jóváhagyott terv a jóváhagyás időpontjától kezdődően egy évig érvényes!

Bejelentő kizárólag az ingatlan tulajdonosa vagy tulajdonosi hozzájárulással a vízbekötés megszüntetésének költségviselője lehet.

A jóváhagyott tervdokumentáció kézhezvétele után a bejelentő a vízbekötéssel kapcsolatos munkák kivitelezőinek hatósági névjegyzékéből kiválasztott vízszerelővel egyeztet a kivitelezésről.

Tűzi vízmérővel ellátott vízbekötés megszüntetése esetén – amennyiben a Soproni Vízmű Zrt. Közműfejlesztési osztálya a megszüntetést jóváhagyta – a bejelentő beszerzi az illetékes katasztrófavédelmi kirendeltség engedélyét.

A bejelentő a kivitelező aláírásával ellátott Bejelentő lap a vízbekötés létesítés/megszüntetés vagy vízbekötés átépítés megkezdéséhez nyomtatványt személyesen vagy postai úton nyújthatja be az Ügyfélszolgálatra.

Bejelentését megteheti az E-ügyfélszolgálaton keresztül is.

Az Ügyfélszolgálat hiányosság esetén a bejelentő nyomtatványt hiánypótlásra visszaadja, vagy 8 napon belül visszaigazolja a bejelentés elfogadását a bejelentőnek, valamint a bejelentés elfogadásáról tájékoztatja a választott kivitelezőt.

A vízbekötés megszüntetés költségeit a bejelentőnek kell a vízszerelő felé megfizetnie.

A vízszerelő beszerzi a munka megkezdéséhez szükséges hatósági engedélyeket.

A Soproni Vízmű Zrt. megküldi a vízszerelő részére az engedélyt a földmunka elvégzésére, és elvégzi a megszüntetést.

A Soproni Vízmű Zrt. a megszüntetés adataival a felhasználó felé megküldi a víziközmű-szolgáltatás díjait tartalmazó végelszámoló számlát, majd a felhasználási helyet a számlázási- és vagyonnyilvántartásából kivezeti.

 

További részletes információkat a bekötésekkel és szerződéskötéssel kapcsolatos szabályokról Üzletszabályzatunk 4.1. és 4.2. pontjában, a 14-37. oldalon, valamint a Bejelentő lapon talál. A tervdokumentációk kötelező tartalma Üzletszabályzatunk 1. mellékletében, a 102-103. oldalon található.