A weboldal Internet Explorer böngészővel nem tekinthető meg!

Ikermérő leszerelése

Iker vízmérő végleges leszerelését a Soproni Vízmű Zrt. végzi a bejelentő megrendelése alapján.

A megrendelést az ingatlan tulajdonosa, vagy egyéb jogcímen használója a tulajdonos írásbeli hozzájárulásával, írásban, az alábbi nyomtatványon teheti meg:

Vízmérő leszerelés megrendelő

A felhasználónak a nyomtatványon nyilatkoznia kell, hogy az ingatlanon más felhasználó nem vesz igénybe ivóvíz-szolgáltatást.

A megrendelést a Soproni Vízmű Zrt. visszaigazolja, melyben meghatározza a befizetendő előleget. Az előleg megfizetését a kivitelezés megkezdése előtt, a helyszínen igazolni kell.

A leszereléssel egyidejűleg a Soproni Vízmű Zrt. elszámoló számlát készít.

További részletes információkat a bekötésekkel, mérőfelszereléssel és szerződéskötéssel kapcsolatos szabályokról Üzletszabályzatunk 4.1. és 4.2. pontjában, a 15-35. oldalon, valamint a megrendelő nyomtatványon talál. A tervdokumentációk kötelező tartalma Üzletszabályzatunk 1. mellékletében, a 97-98. oldalon található.