A weboldal Internet Explorer böngészővel nem tekinthető meg!

Mérővédelemmel kapcsolatos pótlás megrendelése (VIPAK)

VIPAK-pótlás megrendelés

Az elszámolás alapját képező vízmérőt a Soproni Vízmű Zrt. mérővédelemmel lát el. Ennek formája NA 40 alatti mérettartományban VIPAK zárógyűrű (kék-fehér), efelett plomba. A mérővédelem esetleges cseréjének vagy pótlásának költségei a felhasználót terhelik.

Társasházi belső vezeték felújítások megkezdése előtt a lakóközösségnek bejelentési kötelezettsége van. A munkálatok során megsérült VIPAK zárógyűrűk pótlását meg kell rendelni.

A VIPAK pótlást a felhasználó közvetlenül is megrendelheti, pl. takarítás során, nem szándékos rongálás miatti sérülés, belső vezetéken végzett javítás esetén.

A VIPAK pótlást az alábbi nyomtatványon rendelheti meg:

Mellékvízmérő csere/ VIPAK pótlás megrendelés

A megrendelést a Soproni Vízmű Zrt. visszaigazolja, melyben meghatározza a befizetendő előleget. Az előleg megfizetését a kivitelezés megkezdése előtt, a helyszínen igazolni kell.