A weboldal Internet Explorer böngészővel nem tekinthető meg!

Mellékvízmérő és locsolási célú mellékvízmérő felszerelése

Mellékvízmérő és locsolási célú mellékvízmérő felszerelése

A mellékvízmérő a bekötési vízmérő után beépített, elkülönített ivóvízhasználat mérésére szolgáló mérő, amelyre külön számla készül. A bekötési vízmérő és a mellékvízmérők fogyasztásának különbségét a Soproni Vízmű Zrt. a bekötési vízmérőhöz tartozó felhasználónak számlázza.

Meglévő bekötési vízmérőhöz (főmérőhöz) csatlakozó mellékvízmérő beépítését és leszerelését az elkülönített vízhasználó kezdeményezheti, az ingatlan tulajdonosa és a bekötési vízmérő (főmérő) szerinti felhasználó hozzájáruló nyilatkozatával.

Mellékvízmérőt felszerelni csak közvetlenül a bekötési vízmérő utáni belső hálózatra, egy kizárólagosan mérni kívánt zártkörű vízfogyasztói helyre lehet. A mellékvízmérőnek az ingatlan/ingatlanrész vízvételi helyeinek összes fogyasztását mérnie kell, a vezetékhálózaton méretlen vízvételi hely nem maradhat, valamint idegen vízvételi hely fogyasztása a mellékvízmérőn nem jelentkezhet.

A mellékvízmérő tulajdonjoga az elkülönített vízhasználót illeti meg, amennyiben a mellékszolgáltatási szerződés eltérően nem rendelkezik. A Soproni Vízmű Zrt. felelőssége a bekötési vízmérőig terjed.

A mellékvízmérő hitelességi ideje 8 év, cseréjéről, hitelesítéséről az elkülönített vízhasználó saját költségén köteles gondoskodni.

Mellékvízmérő felszerelését csak a Soproni Vízmű Zrt., vagy az általa megbízott kivitelező végezheti. Felszerelését az alábbi nyomtatványon rendelheti meg:

Mellékvízmérő felszerelés megrendelés

A megrendelőlapon a bekötési vízmérő szerinti felhasználónak, valamint az ingatlan tulajdonosának hozzájárulása szükséges.

Locsolási célú mellékvízmérő megrendelése esetén a felhasználási helyhez kapcsolódó információk blokkban a vízhasználat jellege kérdésnél a „locsolási” lehetőséget kell megjelölni.

A felszerelés feltétele, hogy a bekötési vízmérő szerinti felhasználási helynek és a szerződni kívánó elkülönített vízhasználónak nincs lejárt határidejű számlatartozása a Soproni Vízmű Zrt. felé.

Locsolási célú mellékvízmérőre csak víz alapdíj és vízfogyasztással arányos díj kerül kiszámlázásra (szennyvízelvezetéssel és -tisztítással kapcsolatos nem). Amennyiben a bekötési mérő és a locsolómérő egy felhasználóé, nem készül külön számla a locsolómérőre.

Locsolómérő beépítésének feltétele, hogy az ingatlan rendelkezzen 100 m2-t meghaladó zöldterülettel. A locsolómérőn keresztül vételezett ivóvíz kizárólag öntözés céljára lehet felhasználni.

A megrendelőlaphoz csatolni kell:

Ha a megrendelő nem az ingatlan tulajdonosa, a tulajdonosnak is alá kell írnia a mellékszolgáltatási szerződést.

A megrendelést a Soproni Vízmű Zrt. visszaigazolja, melyben meghatározza a befizetendő előleget. Az előleg megfizetését a kivitelezés megkezdése előtt, a helyszínen igazolni kell.

A megrendelő feladata a mérőhely kialakítása. Ehhez az alábbi tájékoztatóban talál részletes információkat:

Tájékoztató mellékvízmérő/ locsolási célú mellékvízmérő felszereléséhez

További részletes információkat a bekötésekkel, mérőfelszereléssel és szerződéskötéssel kapcsolatos szabályokról Üzletszabályzatunk 4.1. és 4.2. pontjában, a 15-35. oldalon, valamint a megrendelő nyomtatványon talál. Az elkülönített vízhasználatra vonatkozó szabályok az Üzletszabályzat 4.2.1.3. pontjában, a 32-33. oldalon találhatóak, a mellékvízmérők cseréjéről a 4.3.6.2. pontban, a 51-54. oldalon tájékozódhat. A Soproni Vízmű Zrt. által végzett mellékmérő csere díjakat az Üzletszabályzat 11. melléklete (138. oldal) tartalmazza.