Képernyő átméretezés történt. A további megfelelő működéshez fontos az oldal frissítése. Kérjük, töltse újra/frissítse az oldalt a fenti gombbal, vagy a Ctrl + F5 billentyűkombinációval.

A weboldal Internet Explorer böngészővel nem tekinthető meg!

Ugrás a teljes tartalomhoz.

Vízmérő hitelesítése

Vízmérő hitelesítése

A törvényi előírás szerint közműves ivóvízellátás esetében a díjfizetés alapja a hiteles fogyasztásmérőn mért mérési eredmény. A bekötési vízmérők, telki vízmérők és a mellékvízmérők hitelességi ideje 8 év. A bekötési vízmérők időszakos cseréje és hitelesítése a Soproni Vízmű Zrt., a mellékvízmérők időszakos mérőcseréje az elkülönített vízhasználó, míg a telki vízmérő cseréje a felhasználó feladata és költsége.

Ha a vízmérő rendellenes működését vagy hibáját, sérülését észleli, haladéktalanul jelentse be a Soproni Vízmű Zrt.-nek. Ha a fogyasztásmérő hibáját az ellenőrzés alátámasztja, a fogyasztásmérő cseréjéről annak tulajdonosa haladéktalanul köteles gondoskodni.

Pontatlan a vízmérőm?

Ha a mérőn nem látható sérülés, de kételkedik a mérés pontosságában, javasoljuk, először ellenőrizze a belső meghibásodás fennállását. Ebben az esetben a vízmérő – fogyasztás hiányában – folyamatosan működik. Az ellenőrzés végrehajtásáról itt talál információt. 

Ha belső meghibásodást nem tapasztal, és úgy gondolja, korábban sem lehetett belső meghibásodás vagy többletfelhasználás, kezdeményezheti a vízmérő mérésügyi hatósággal történő metrológiai pontossági ellenőrzését, és ha indokolt, független szakértővel történő metrológiai szerkezeti vizsgálatát (a továbbiakban együtt: pontossági vizsgálat). A megrendelést követően a pontossági vizsgálat költségeit a kezdeményezőnek kell megelőlegeznie.

Metrológiai pontossági ellenőrzést, illetve metrológiai szerkezeti vizsgálatot a felhasználó vagy elkülönített vízhasználó írásban kezdeményezheti az alábbi nyomtatványon:

Megrendelő fogyasztásmérő pontossági vizsgálatához

Első alkalommal metrológiai pontossági ellenőrzést vagy ezzel együtt metrológiai szerkezeti vizsgálatot lehet megrendelni, önállóan szerkezeti vizsgálatot először nem (csak a pontossági vizsgálatot követően).

A 3. pontban a megrendelő nyilatkozhat, hogy részt kíván-e venni személyesen a vizsgálaton.

Bejelentését megteheti az E-ügyfélszolgálaton keresztül is.

A megrendelés beérkezése után küldjük a választott vizsgálatnak megfelelő előleget tartalmazó csekket.

Hogyan történik a vizsgálat?

Az előleg beérkezése után intézkedünk a vízmérő kiszereléséről. A vízmérőt kiszerelés után munkatársunk ládába helyezi, a ládát a felhasználó megbízottja által aláírt etikettel leragasztja, de egyéni védelemmel is ellátható. Ezt követően gondoskodunk a vízmérő metrológiai pontossági ellenőrzésének megrendeléséről és a vízmérő helyszínre szállításáról.

A vízmérő felülvizsgálatának időpontjáról értesítjük, hogy azon a felhasználó vagy megbízottja jelen lehessen. Az egyéni védelem megbontását biztosítani szükséges. Amennyiben nem kíván részt venni a vizsgálato(ko)n, a vizsgálatot az illetékes Hivatal enélkül is elvégzi.

A metrológiai pontossági vizsgálat eredménye hatósági bizonyítványban kerül rögzítésre, melyet eljuttatunk az Ön részére is.

A vizsgálatot követően a vízmérőt a ládába visszateszik, a ládát leplombálják. Társaságunk 8 napot biztosít a független szakértővel történő metrológiai szerkezeti vizsgálat megrendelésére.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a fogyasztásmérő szétbontása a fogyasztásmérő hitelességének elvesztésével jár, a beavatkozás jellege miatt a mérőeszköz eredeti állapota már nem állítható helyre.

Ha a vízmérő a vizsgálaton a követelményeknek megfelelt, a vízmérő cseréjének és az ellenőrző vizsgálat elvégzésének költsége a vizsgálatot kezdeményezőt terheli. Ha nem felelt meg, a szerződésszegés esetét kivéve, a költségek a tulajdonost terhelik. Bekötési vízmérő esetén az előleget visszafizetjük, és számlázásunkat az átlagfogyasztásra módosítjuk. Mellékmérő esetén, mivel az az elkülönített vízhasználó tulajdonában van, a költségek őt terhelik.

További információkat a hibás méréssel, metrológiai vizsgálatokkal kapcsolatban Üzletszabályzatunk 4.3.6.4. pontjában, az 58-60. oldalon talál.