Képernyő átméretezés történt. A további megfelelő működéshez fontos az oldal frissítése. Kérjük, töltse újra/frissítse az oldalt a fenti gombbal, vagy a Ctrl + F5 billentyűkombinációval.

A weboldal Internet Explorer böngészővel nem tekinthető meg!

Ugrás a teljes tartalomhoz.

Vízmérő felszerelése

Meglévő vízbekötésre bekötési- vagy ikervízmérő beszerelését a Soproni Vízmű Zrt. végzi a bejelentő megrendelése alapján. A bekötési vízmérő tulajdonjoga a Soproni Vízmű Zrt.-t vagy az ellátásért felelős önkormányzatot illeti az üzemeltetési szerződésnek megfelelően.

Vízmérő felszerelésének megrendelését az ingatlan tulajdonosa, vagy egyéb jogcímen használója a tulajdonos írásbeli hozzájárulásával, írásban, az alábbi nyomtatványon teheti meg:

Vízmérő felszerelés megrendelés

A nyomtatványon válassza a „Vízmérő felszerelése (dugózott mérőhelyre)” lehetőséget.

A megrendelőlapon szükséges az ellátásért felelős hozzájárulása is, amelyet itt talál:

Ellátásért felelős

A megrendelőlaphoz csatolni kell:

  • A leendő felhasználó által kitöltött és aláírt 2 példány Közszolgáltatási szerződést
 

Bejelentését megteheti az E-ügyfélszolgálaton keresztül is.

Új NA 50 vagy annál nagyobb vízmérő felszerelése esetén tervdokumentációt kell készíttetni.

A beszerelés feltétele, hogy az ingatlan rendelkezzen vízbekötéssel, valamint a műszaki követelményeknek megfelelően kialakított vízmérőhellyel. A vízmérőhelyet az ingatlanoknak a közterület felé eső 1 méteres sávjában kell kialakítani. Úszótelkes, telekhatáron kialakított zártsorú beépítés esetén vagy műszakilag indokolt esetben a vízmérőhely épületen belüli közös helyiségben, faliszekrényben, - más megoldás hiányában - közterületen is kialakítható. Közterületi elhelyezés esetén a vízmérőhelyet a Soproni Vízmű Zrt. jelöli ki.

                Tájékoztató vízmérő akna kialakításához

A megrendelést a Soproni Vízmű Zrt. visszaigazolja, melyben meghatározza a befizetendő előleget. Az előleg megfizetését a kivitelezés megkezdése előtt, a helyszínen igazolni kell.

A felszerelt vízmérő bekerül a Soproni Vízmű Zrt. számlázási nyilvántartásába.

Nem lakossági felhasználónak, ha a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 69. § szerint víziközmű-fejlesztési hozzájárulás megfizetésére kötelezett, a Közműfejlesztési osztályon vagy az Ügyfélszolgálaton kezdeményezheti az alábbi nyomtatványon:

                 Felhasználói nyilatkozat víziközmű-fejlesztési hozzájárulásról új igénybevétel esetén

További részletes információkat a bekötésekkel, mérőfelszereléssel és szerződéskötéssel kapcsolatos szabályokról Üzletszabályzatunk 4.1. és 4.2. pontjában, a 14-37. oldalon, valamint a megrendelő nyomtatványon talál. A tervdokumentációk kötelező tartalma Üzletszabályzatunk 1. mellékletében, a 102-103. oldalon található.