Képernyő átméretezés történt. A további megfelelő működéshez fontos az oldal frissítése. Kérjük, töltse újra/frissítse az oldalt a fenti gombbal, vagy a Ctrl + F5 billentyűkombinációval.

A weboldal Internet Explorer böngészővel nem tekinthető meg!

Ugrás a teljes tartalomhoz.

Vízmérő leszerelése

A bekötési vízmérő ideiglenes leszerelését – ideiglenes záródugó beszerelésével – legfeljebb 24 hónapra lehet kérni. Ennek lejárta után 24 havonta a kérelmet írásban meg kell erősíteni, és lehetővé kell tenni az ellenőrzést.

Bekötési vízmérő ideiglenes leszerelését vagy iker vízmérő végleges leszerelését a Soproni Vízmű Zrt. végzi a bejelentő megrendelése alapján. Tervdokumentációt nem kell készíttetni.

A megrendelést az ingatlan tulajdonosa, vagy egyéb jogcímen használója a tulajdonos írásbeli hozzájárulásával, írásban, az alábbi nyomtatványon teheti meg:

Vízmérő leszerelés megrendelő

A felhasználónak a nyomtatványon nyilatkoznia kell, hogy az ingatlanon más felhasználó nem vesz igénybe közműves ivóvíz-szolgáltatást.

Bejelentését megteheti az E-ügyfélszolgálaton keresztül is.

A megrendelést a Soproni Vízmű Zrt. visszaigazolja, melyben meghatározza a befizetendő előleget. Az előleg megfizetését a kivitelezés megkezdése előtt, a helyszínen igazolni kell.

A leszereléskori mérőállás alapján a Soproni Vízmű Zrt. elszámoló számlát készít, a szüneteltetett víziközmű-szolgáltatás után szolgáltatási díjat nem számol fel. Amennyiben a felhasználó a szüneteltetés alatt a víziközmű-hálózatot mégis használja, az Üzletszabályzat 10. sz. melléklete szerint a Soproni Vízmű Zrt. kötbért érvényesíthet.

Azon ingatlanok esetében, ahol belső tűzivíz-hálózat is kiépült, a szolgáltatás szüneteltetésének feltétele az illetékes katasztrófavédelmi hatóság jóváhagyó nyilatkozata.

További részletes információkat a bekötésekkel, mérőfelszereléssel és szerződéskötéssel kapcsolatos szabályokról Üzletszabályzatunk 4.1. és 4.2. pontjában, a 14-37. oldalon, valamint a megrendelő nyomtatványon talál. A tervdokumentációk kötelező tartalma Üzletszabályzatunk 1. mellékletében, a 102-103. oldalon található.