Képernyő átméretezés történt. A további megfelelő működéshez fontos az oldal frissítése. Kérjük, töltse újra/frissítse az oldalt a fenti gombbal, vagy a Ctrl + F5 billentyűkombinációval.

A weboldal Internet Explorer böngészővel nem tekinthető meg!

Ugrás a teljes tartalomhoz.

Lakossági felhasználó változás

Meddig és kinek kell bejelenteni a felhasználó-változást?

Ha a felhasználási helyen a felhasználó személye megváltozik:

  • a korábbi és az új felhasználó a változást legkésőbb a birtokátruházástól számított 15 naptári napon belül,
  • a felhasználó elhalálozása esetén az örökös az elhalálozás tényét legkésőbb annak tudomására jutása napjától számított 60 naptári napon belül

köteles bejelenteni.

Milyen módon tehetem meg a bejelentést?

Mi történik, ha nem jelentem be határidőben?

Ha a felhasználó/elkülönített vízhasználó a felhasználási helyen a víziközmű-szolgáltatás igénybevételével felhagy, mindaddig felel a víziközmű-szolgáltatási szerződésben foglaltak teljesítéséért, amíg a változás-bejelentést meg nem teszi, vagy nem kéri a szüneteltetést.

Határidőn túli bejelentés esetén, ha az új felhasználó a változás időpontjáig visszamenőleg kéri a vízdíj számlák saját nevére történő kiállítását, a számlahelyesbítést az Árnyilvántartásában előre rögzített díj ellenében végezzük el.

Hogyan tehetem meg a bejelentést?

  • A változás átvezetéséhez – a bejelentéssel egyidejűleg – be kell mutatni a változást igazoló dokumentum, okirat eredeti példányát, amelyről másolatot készítünk, vagy csatolni kell a másolatot.

Mik lehetnek igazoló dokumentumok?

  • változást tartalmazó 60 naptári napnál nem régebbi tulajdoni lap
  • birtokba adási jegyzőkönyv
  • adásvételi/ajándékozási szerződés
  • tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat
  • bérleti szerződés vagy annak felmondása
  • halotti anyakönyvi kivonat és a jogerős hagyatékátadó végzés (A hagyatékátadó végzésből a változás átvezetéséhez nem releváns részek kitakarhatók.)

A változások bejelentésének szabályairól további részletes információkat Üzletszabályzatunk 4.1.3.2. pontjában, a 28-31. oldalon talál.