Képernyő átméretezés történt. A további megfelelő működéshez fontos az oldal frissítése. Kérjük, töltse újra/frissítse az oldalt a fenti gombbal, vagy a Ctrl + F5 billentyűkombinációval.

A weboldal Internet Explorer böngészővel nem tekinthető meg!

Ugrás a teljes tartalomhoz.

Nem lakossági felhasználó változás

Meddig és kinek kell bejelenteni a felhasználó-változást?

Ha a felhasználási helyen a felhasználó személye megváltozik:

 • a korábbi és az új felhasználó a változást legkésőbb a birtokátruházástól számított 15 naptári napon belül,
 • a felhasználó elhalálozása esetén az örökös az elhalálozás tényét legkésőbb annak tudomására jutása napjától számított 60 naptári napon belül

köteles bejelenteni.

Milyen módon lehet megtenni a bejelentést?

Mi a következménye, ha nem történik meg a bejelentés határidőben?

Ha a felhasználó/elkülönített vízhasználó a felhasználási helyen a víziközmű-szolgáltatás igénybevételével felhagy, mindaddig felel a víziközmű-szolgáltatási szerződésben foglaltak teljesítéséért, amíg a változás-bejelentést meg nem teszi, vagy nem kéri a szüneteltetést.

Határidőn túli bejelentés esetén, ha az új felhasználó a változás időpontjáig visszamenőleg kéri a vízdíj számlák saját nevére történő kiállítását, a számlahelyesbítést az Árnyilvántartásában előre rögzített díj ellenében végezzük el.

Hogyan lehet megtenni a bejelentést?

Mik lehetnek igazoló dokumentumok?

 • gazdálkodó szervezet esetén
  • a változást tartalmazó 60 naptári napnál nem régebbi tulajdoni lap
  • birtokba-adási jegyzőkönyv
  • adásvételi szerződés
  • bérleti szerződés vagy annak felmondása
  • cégbírósági bejegyzés és aláírási címpéldány
  • amennyiben a korábbi felhasználó is gazdálkodó szervezet, akkor a víziközmű-fejlesztési kontingens átruházásáról/átcsoportosításáról szóló nyilatkozat (nyilatkozat hiányában az új felhasználóra kerül)
 • intézmény esetén:
  • a változást tartalmazó 60 naptári napnál nem régebbi tulajdoni lap
  • adásvételi szerződés
  • bérleti szerződés vagy annak felmondása
  • cégbírósági bejegyzés

A változások bejelentésének szabályairól további részletes információkat Üzletszabályzatunk 4.1.3.2. pontjában, a 28-31. oldalon talál.

Néhány szó a víziközmű-fejlesztési hozzájárulásról

A nem lakossági felhasználó víziközmű-szolgáltatás igénybevételének előfeltétele a napi maximális szolgáltatási igénynek megfelelően – de legalább 0,1 m3/nap mennyiségben – a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás megfizetése.

A nem lakossági felhasználó víziközmű-fejlesztési hozzájárulás fizetési kötelezettségét a Felhasználói nyilatkozat kitöltésével vállalja. A Soproni Vízmű Zrt. a Felhasználói nyilatkozat jóváhagyását követően az abban meghatározott víziközmű-fejlesztési hozzájárulás összegét a felhasználónak/elkülönített vízhasználónak kiszámlázza, amelyet az köteles kiegyenlíteni.

Nem kell hozzájárulást fizetnie a központi költségvetési szervnek és annak költségvetési intézményének, a helyi önkormányzatnak és annak költségvetési intézményének, valamint normatív állami támogatásban részesülő, közfeladatot ellátó, nem nyereség- és vagyonszerzési célt szolgáló egyéb intézménynek. Az előzőeknek való megfelelés igazolása a felhasználó/elkülönített vízhasználó kötelessége. Amennyiben a felhasználó – a költségvetési szervek és intézményeik kivételével – az adott felhasználási helyen jövedelemszerző gazdasági tevékenység keretében veszi igénybe a víziközmű-szolgáltatást, nyereség- és vagyonszerzési célt szolgáló tevékenységet végez, nem lakossági felhasználónak minősül és köteles víziközmű-fejlesztési hozzájárulást fizetni.

Amennyiben a felhasználó-változáskor a régi, nem lakossági felhasználó nem rendelkezik a jogosultságról, nem lakossági felhasználó esetén a jogosultság az új felhasználó/elkülönített vízhasználó nevére, lakossági felhasználó/elkülönített vízhasználó esetén pedig törlésre kerül.

A víziközmű-fejlesztési hozzájárulással szerzett kapacitás igénybevételi jogosultság egy adott felhasználási helyhez kapcsolódik, de ez azonos víziközmű-rendszeren belül átcsoportosítható, amennyiben a szolgáltatási igény kielégítésének az új felhasználási helyen nincs műszaki akadálya.

További információk a víziközmű-fejlesztési hozzájárulásról