Képernyő átméretezés történt. A további megfelelő működéshez fontos az oldal frissítése. Kérjük, töltse újra/frissítse az oldalt a fenti gombbal, vagy a Ctrl + F5 billentyűkombinációval.

A weboldal Internet Explorer böngészővel nem tekinthető meg!

Ugrás a teljes tartalomhoz.

Visszaélés-bejelentés tájékoztató

Integritást sértő események és panaszok bejelentőrendszere

A korrupció és egyéb visszaélések megakadályozása érdekében a Társaság a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019.(XII.23.) Korm. rendeletnek megfelelő visszaélés-bejelentő rendszert működtet.

Bejelentését a Társaság az alábbi csatornákon fogadja:
Az eredményes kivizsgálás érdekében a bejelentésnek tartalmaznia kell az alábbiakat:
  • eset, cselekedet, magatartás pontos leírása,
  • a bejelentő valós vagy vélt sérelmének megfogalmazása,
  • a vélelmezett jogsértő személy megnevezése beazonosítható módon,
  • időpont vagy időszak megjelölése,
  • a bejelentő személyes adatai, így a név, lakcím/székhely vagy telefonszám, vagy e-mail cím megjelölése,
  • egyéb lehetséges információforrások megnevezése (kamerafelvétel, írásos dokumentáció
  • a bejelentés eredményes kivizsgálásához szükséges egyéb adatok.

A bejelentő személyét a vizsgálatban részt vevő személyeken kívül más nem ismerheti meg. A vizsgálatban részt vevők a bejelentés tartalmára és a bejelentésben érintett személyekre vonatkozó információkat kötelesek titokban tartani, és azokat - a bejelentésben érintett személy tájékoztatása kivételével - nem oszthatják meg a Társaság más szervezeti egységével vagy munkatársával sem.

A Társaság a bejelentés vizsgálatát mellőzi az alábbi esetekben: 
  • a korábbival azonos tartalmú, ugyanazon bejelentő által tett ismételt bejelentések esetében;
  • ha a bejelentő személye beazonosíthatatlan vagy a bejelentő személyazonosságára vonatkozó adatok nem teljes körűek;
  • amennyiben a bejelentés a Társaság szempontjából értékelhető adatot nem tartalmaz.

Tájékoztatjuk, hogy a bejelentéssel összefüggő személyes adatok kezelésének részletes körülményei a Soproni Vízmű Zrt. szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendjéhez kapcsolódó adatkezelési tájékoztatóból ismerhető meg. A bejelentéssel tudomásul veszi, hogy személyes adatait a Soproni Vízmű Zrt. az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli.
Bejelentő tudomásul veszi továbbá, hogy bejelentése tartalmának valódiságáért büntetőjogi felelősséggel tartozik és/vagy amennyiben bejelentése megalapozatlannak bizonyul illetve a bejelentett személy becsületét jogtalanul sérti, a bejelentett személy személyes érdekei megvédésére pert indíthat Bejelentő ellen.