Aktualitások

Harkai vízellátás

2020. június 30.

Tisztelt Felhasználóink!

 

A Soproni Vízmű Zrt. Harka Önkormányzatától a locsolási vízfelhasználás korlátozásának elrendelését kérte és soha nem fogalmazott meg olyan igényt, hogy az Önkormányzat a településen ezen túli vízkorlátozást lehetőségét írja elő.

 

Az alábbi olvasói levelet az enyugat.hu szerkesztője juttatta el társaságunkhoz, a levelet, valamint Rádonyi László vezérigazgató úr válaszát változtatás nélkül közüljük.

 

Olvasói levél:

 

Kis magyar abszurd Harkán

Jó érzékkel megírt levelet kaptunk egy, a nyilvánosság előtt névtelenséget kérő olvasótól, aki sokakat érintő problémára hívta fel a figyelmet. Alább az ő sorait olvashatják:

" Kis magyar abszurd dráma: "csöpögnek" a csapok Harkán!
A dráma főszereplői: Soproni Vízművek, Harkai Önkormányzat aktuális polgármestere.
Mellékszereplő: Alpesi Lakópark Kft.
Statiszták: gyanútlan, félrevezetett harkai telektulajdonosok.
A történet: Zöldmezős beruházásban telkes sokasága kialakítva. Mi a közös érdek a három szereplő esetében? Minél több telek kialakítása!
Ment is lendületesen a telkek értékesítése mindaddig, míg a fizika törvényei határt nem szabtak: "csöpögni" kezdtek a csapok.
Ehhez tudni kell, hogy a vízóra engedélyezéséhez a vízmű és Harka polgármesterének aláírása is szükséges.
A helyzet korrekt megoldása - tájékoztatsuk szerint - anyagi nehézségek miatt egyelőre nem lehetséges.
Mégis hogyan oldották meg ezt a megoldhatatlan feladatot?
A lehető legegyszerűbben: nem engefélyeznek új vízmérő órát. A szerencsétlen statiszták egy jelentős hányada pórul járt, de egy drámában
kit érdekelnek a statiszták?" - szól az olvasói levél, amiben konkrét kérdéseket is feltesz írója. A legfontosabbak nyilván azok, hogy adhattak ki több ház építésére engedélyt, mint amennyit a vezetékek elbírnak és mi, illetve mikor születik az ügyben megoldás. Olvasónkban felmerült a kártalanítás lehetősége is.

 

Rádonyi László vezérigazgató úr válasza:

 

Jó érzékkel megírt – a nyilvánosság előtt névtelenséget kérő – olvasójuk által felvetett vízellátási problémára az alábbiakban szeretnék válaszolni:

 

-          a Soproni Vízmű Zrt., mint víziközmű-szolgáltató több okból sem érzi főszereplőjének magát ebben az ”kis magyar abszurd drámában”:

- régóta ismeri a fennálló problémát

 - eddig is megtett mindent, hogy a probléma megoldódjon (később részletezve)

 - mint a település víziközmű szolgáltatója a tulajdonos önkormányzatok által számunkra átadott víziközműveket üzemelteti

 - az üzemeltetés során a település generális érdekeit kell, hogy figyelembe vegye és nem csak a település bizonyos részeire kell az ellátás során figyelemmel lennie

 

-          és akkor egy rövid történeti áttekintés Harka vízellátásáról

- Harka – Sopron környékének egyik legdinamikusabban fejlődő községe. Lakossága a 2004-ben számlált 1553 főről 2019-re 2747 főre nőtt és a jelenlegi szabályozási terv alapján mintegy 3200-3400 főre nőhet néhány éven belül. Ez a bővülés szükségszerűen maga után vonja az infrastruktúra fejlesztésének igényét is.

 - Harkát a Soproni Vízmű Zrt. látja el ivóvízzel és vezeti el a településen keletkező szennyvizeket.

A Sopront Harkával összekötő ivóvíz vezeték 1980-ban került üzembe helyezésre és kapacitása nem elegendő a megnövekedett vízigények biztosítására. (a napi vízfelhasználás 2010 óta több mint 50%-kal nőtt).

 - A megnövekedett vízfelhasználás miatt a település magasabb részein (melyek nem egyeznek meg a levélben jelzett Alpesi-lakópark területével) a - vízfelhasználással négyzetesen növekedő - hálózati nyomásveszteségek következtében a településen egyes időszakokban nem biztosítható a jogszabály szerinti minimális 1,5 bar csatlakozási nyomás.

A település vízellátását 2600 m hosszú – a jelenlegi ellátó vezetékkel azonos nyomvonalon fektetett és az NA 150 méretről NA 200 méretre felbővített – vízvezeték fektetésével lehetne hosszú távon megoldani, melynek kalkulált költsége 160 000 000,- Ft + ÁFA. A távvezeték terveit társaságunk elkészítette és rendelkezünk vízjogi létesítési engedéllyel is.

 

-          röviden az Alpesi-lakópark vízellátásáról és szennyvíz elvezetéséről

- a Nap-hegy utca egy része rendelkezik vízellátással és szennyvízelvezetéssel, melyet üzemeltetésre a Szolgáltató átvett az Önkormányzattól

 - a Lőtér utca Nap-hegy utca utáni része és az Ezüst-hegy utca rendelkezik vízellátással, melyet üzemeltetésre a Szolgáltató átvett az Önkormányzattól

 - a Nap-hegy utca Alpokalja utca felőli szakasza, a Lőtér utca, valamint az Ezüst-hegy utca szennyvízelvezető vezetéke jelenleg még kivitelezés alatt van és a Kivitelező köteles annak elkészülte után - a törvényi előírásoknak megfelelően – Harka Önkormányzatának tulajdonába átadni, hogy Társaságunk azokat üzemeltetésre átvegye. Természetesen a Soproni Vízmű Zrt. a vezetékhálózat műszaki átadása során megvizsgálja az elkészült közművek műszaki állapotát (nyomáspróbák, csatornák kamerás ellenőrzései stb.), és csak olyan közművek tulajdonba vételét javasolja az Önkormányzatnak, melyek állapota megfelel a műszaki előírásoknak és üzemeltetésre alkalmasak. Minderre eddig nem került sor.

 - az Alpokalja utcában lévő ingatlanok vízellátását a Kivitelező a Nap-hegy utca 21. szám alatti ingatlanról kiépített vízvezetékkel oldotta meg. Az elkészült vezetéknek sem anyagát, sem méretét, sem nyomvonalát nem egyeztette sem az Önkormányzattal, sem a Soproni Vízmű Zrt.-vel, így az egy illegálisan megépült vezeték, melyet Társaságunk nem engedélyezett és természetesen nem üzemeltet, továbbá az azon szolgáltatott víz minőségéért sem vállal felelősséget

 - időközben – az Önkormányzat és a Szolgáltató ösztönzésére – a hiányzó utca szakaszok tervei is elkészültek és kivitelezésük is folyik. Az engedélyező hatóság hozzájárult ahhoz, hogy az utak burkolatának elkészíthetősége érdekében valamennyi ingatlan bekötő vízvezetéke is elkészüljön, de a bekötővezetékek kerüljenek ”ledugózásra”.

 - amennyiben a hiányzó közművek minősége megfelelő lesz és azokat Harka Önkormányzata tulajdonába vette, akkor Társaságunk azokat üzemeltetésre átveszi.

-          a község területén lévő nyomásproblémák nem az Alpesi-lakópark területén, hanem a település Sopron felőli végén - legmagasabb részén lévő utcákban (Soproni utca, Patak utca, Mező utca, Szőlőskert utca, Gyopár utca) – jelentkeznek.

 

Tekintettel arra, hogy a vezeték rekonstrukciójához szükséges források nem állnak rendelkezésre, Harka Önkormányzata még 2019 augusztusában megkereste a Belügyminisztériumot, segítséget kérve a pénzügyi forrás előteremtéséhez. A Belügyminisztérium szintén forráshiányra hivatkozva elutasította a település kérését azzal, hogy egyedi támogatásra akkor van lehetősége, ha arra a költségvetés maradványai lehetőséget teremtenek.

 

A vezetékbővítés lehetőségének hiányában az Önkormányzat és a Szolgáltató áthidaló megoldásokat keresett és teljes egyetértésben az alábbi döntéseket hozta:

-          Harka településen

- Új vízhálózat bővítése (kivéve az Alpesi Lakópark III. ütem vízhálózat bővítésének befejezése dugós bekötések kiépítésével) nem lehetséges. Tervek nem hagyhatók jóvá.

 - Új vízbekötés kiépítése kizárólag dugós bekötésként lehetséges. Tervek csak ezzel összhangban hagyhatók jóvá.

 - Önálló, valamint iker-vízmérő felszerelése, illetve mérők dimenziónöveléssel történő cseréje nem engedélyezett.

Mellékmérő felszerelés engedélyezett.

 - ugyanakkor a Szolgáltató javasolta az Önkormányzatnak a településen az év meghatározott szakaszában és napi időkorlátok között locsolási tilalom bevezetését.

 

Amennyiben a település lakói jogkövető magatartást tanúsítanak, úgy a legmelegebb napokban sem számolunk nyomásproblémával a településen.

 

Az Önkormányzatnak és a Szolgáltatónak érdeke mind a meglévő, mind az új felhasználói szolgáltatási igényeknek való megfelelés, de az új igények kielégítése nem jelentheti a szolgáltatás minőségének romlását a régebbi ellátási területeken.

Sem a közművek tulajdonosán – Harka Önkormányzatán – nem lehet számon kérni, hogy üzemeltetésre nem alkalmas közműveket vegyen tulajdonba, sem a Szolgáltatón, hogy üzemeltetésre át nem adott vezetékeken végezzen víziközmű-szolgáltatást.

Jómagam is többször személyesen tárgyaltam Harka polgármesterével, Önkormányzati képviselőkkel és természetesen a lakóparkban lakókkal is.

 

Véleményem szerint a levélben mellékszereplőként említett Alpesi lakópark Kft. a történet főszereplője és a statisztaként megjelölt gyanútlan, félrevezetett harkai telektulajdonosok is fontos szereplői ennek a „kis magyar abszurd drámának”.

Szolgáltatóként ezután is minden segítségünket megadjuk Harka Önkormányzatának a település vízellátási problémáinak mielőbbi megoldásához.

 

Üdvözlettel:

 

Rádonyi László

vezérigazgató

 

 

 

 

Tájékoztató az elmaradt vízmérő-leolvasásokról

2020. június 29.

Tisztelt Felhasználónk!

 

A COVID-19 vírus okozta járványügyi helyzet miatt elmaradt áprilisi és májusi vízmérő-leolvasásokat társaságunk 2020. júliusban várhatóan az alábbi területeken és időszakokban pótolja.

 

 • Bő                                   július 1-11.
 • Gór                                 július 4-13.
 • Sopronhorpács               július 6-16.

 

 • Sopron alábbi utcáiban:

 

Kitaibel P. u.

július 1-9.

Vághy F. u.

július 2-10.

Vas Gereben u.

Manninger u.

július 3-11.

Sport u.

július 4-12.

Felsőbüki N. P. u.

július 5-14.

Papp K. u.

Dr. Szilvásy u.

Lépcsős u.

Toldi F. u.

 

Társaságunk 2020. július 1-től a vízmérő-leolvasást, vízmérőcserét, mellékmérő-felszerelést és Vipak-pótlást korlátozás nélkül végzi.

 

Kérjük, segítse társaságunk munkáját azzal, hogy a leolvasók által kihelyezett értesítőkön található telefonszámon a fenti időszakokban bediktálja mellékvízmérője mérőállását. Amennyiben a leolvasó kollégánk nem elérhető, szíveskedjen ügyfélszolgálatunkhoz fordulni, vagy egyszeri regisztrációt követően az on-line mérőállás-bejelentés felületünket igénybe venni.

 

Amennyiben a leolvasás sikertelen, és nem érkezik közölt mérőállás sem, akkor a felhasználási helyre továbbra is részszámlát állítunk ki, a minimum számlaérték figyelembevétele mellett. Részszámla csak abban az esetben kerül kiállításra, ha az abban szereplő átalányok összevont összege általános forgalmi adó nélkül meghaladja a 3.600 Ft-ot, kivéve elektronikus számla, illetve locsolómérős kapcsolat esetében.

 

Köszönjük, hogy segíti munkánkat!

 

Ügyfélszolgálat időpont nélkül is látogatható

2020. június 26.

Tisztelt Felhasználóink!

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy társaságunk soproni és büki ügyfélszolgálati irodája

2020. július 1-től időpontfoglalás nélkül is látogatható.


Ügyeiket továbbra is intézhetik:

 • telefonon (99/519-300),
 • elektronikusan (sopronivizmu@sopronivizmu.hu), vagy
 • www.sopronivizmu.hu honlapunkon elérhető e-ügyfélszolgálatunkon,
 • postai úton (9400 Sopron, Bartók Béla utca 42.), továbbá
 • a központi telephelyünk (Sopron, Bartók Béla utca 42.) falán található postaládába helyezve.

 

 

Újranyit az ügyfélszolgálat

2020. június 10.

Tisztelt Felhasználóink!

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy társaságunk

2020. június 15-én, hétfőn megnyitja soproni ügyfélszolgálati irodáját.

 

Felhívjuk figyelmüket, hogy személyes ügyfélszolgálatunk

kizárólag előzetes időpontfoglalás mellett vehető igénybe, valamint  

kötelező a szájat és az orrot eltakaró eszköz (pl. orvosi maszk, sál, kendő) viselése. 

 

Időpontot foglalhatnak:

 • a 99/519-300-as telefonszámon, a 7-es gomb megnyomása után, valamint
 • www.sopronivizmu.hu honlapunkon elérhető e-ügyfélszolgálatunkon.

 

 

Ügyeiket továbbra is intézhetik:

 • telefonon (99/519-300),
 • elektronikusan (sopronivizmu@sopronivizmu.hu), vagy
 • www.sopronivizmu.hu honlapunkon elérhető e-ügyfélszolgálatunkon,
 • postai úton (9400 Sopron, Bartók Béla utca 42.), továbbá
 • a központi telephelyünk (Sopron, Bartók Béla utca 42.) falán található postaládába helyezve.

 

Tájékoztató

2020. május 14.

Tisztelt Felhasználóink!

 

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy társaságunk az alábbi személyes kapcsolattal járó tevékenységeit újraindítja:

 

Vízmérő leolvasás:

 

 • 2020. május 15-től kezdődően a vízmérő aknában található havi olvasott bekötési- és mellékvízmérők leolvasását megkezdjük, továbbá
 • 2020. június 2-tól kezdődően a vízmérő aknában található éves olvasott bekötési- és mellékvízmérők leolvasását is megkezdjük.

 

A lakásokban található mellékvízmérők leolvasását társaságunk továbbra sem végzi.

Kérjük, hogy – a pontos elszámolás elősegítésére – a leolvasó kollégák által kihelyezett kiértesítőkön található telefonszámon diktálják be a mellékvízmérő mérőállását.

Az elmaradt áprilisi és a májusi éves leolvasások pótlásáról, a későbbiekben tájékoztatjuk Önöket.

 

Vízmérő csere:

 

 • 2020. május 15-től kezdődően a vízmérő aknában található bekötési- és mellékvízmérők cseréjét megkezdjük.

 

Kérjük és egyben köszönjük, hogy munkavállalóinkat segítik a fenti tevékenységek zökkenőmentes elvégzésben!

 

Új üzletszabályzat

2020. április 29.

Tisztelt Felhasználóink!

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Üzletszabályzatunk megváltozott.

 

Az alábbi linkekre kattintva elérhető a 2020. április 27-től hatályos Üzletszabályzat.

 

A 2020. április 27-től hatályos Üzletszabályzat

 

Főbb változások 2020. április 27-től


 

SMS értesítés

2015. augusztus 28.

SMS értesítést kapnak társaságunk azon felhasználói, akiknek a felhasználási helye érintett egy csőtörés miatti szolgáltatás kiesésben (kizárásban). A saját fejlesztésű térinformatikai rendszer szolgáltatását a főmérővel és a mellékmérővel rendelkező felhasználók egyaránt igénybe vehetik, amennyiben – ügyfélszolgálati elérhetőségeink bármelyikén – megadják a mobiltelefonos elérhetőségüket.

 

Időnként előfordul azonban, hogy a csőtörés körülményei vagy a kiszakaszolandó hálózat összetettsége miatt a zárást a személy- és vagyonbiztonság érdekében haladéktalanul meg kell kezdeni, így nincs idő kizárási tervet készíteni, amely alapján a rendszer automatikusan kiválasztja az érintett felhasználókat.

 

Az SMS-eket diszpécsereink egyetlen kattintással küldik el valamennyi érintett felhasználó részére. Az egy-egy esetben vagy akár egy-egy hónap alatt kiküldött SMS-ek száma rendkívül változatos (havonta a néhány 10 darabtól a pár 100-as nagyságrendig terjed), a vízhálózaton észlelt meghibásodások számától és helyétől függ. Egy-egy szerencsétlen helyen keletkezett csőtörés számos felhasználót érinthet, míg szerencsésebb esetekben mindössze néhány felhasználási hely kizárására van szükség. 

 

Minőség

Elérhetőség

Készítette: Feki Webstudio @ 2011 - honlap, weblap, kereső-optimalizálás

Ez a weboldal sütiket használ

Ezen a honlapon cookie-kat (sütiket) használunk, amelyek szükségesek a honlap megfelelő működéséhez. Elfogadja a cookie-k (sütik) használatát?
További információ